Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Study on influence of weft yarn count on mechanical properties of plain silk fabric

This article contributes to study the influence of weft yarn count on silk fabric properties such as fabric weight in g/m2, tensile strength, breaking elongation and tear resistance in both warp and weft directions. The experiments are implemented with silk fabric specimens using 72D warp yarn and different weft yarns of 48D, 72D, 96D, 120D &144D.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Cơ khí - Chế tạo máy

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA SCMCC-TH48

Sau đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA SCMCC-TH48. Mời các bạn sinh viên nghề Nguội sửa chữa máy công cụ tham khảo để củng cố kiến thức được học qua lời giải chi tiết cho mỗi câu trả lời, cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp.


the challenge of establishing world class universities

Tham khảo sách 'the challenge of establishing world class universities', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thermal Analysis - Fundamentals and Applications to Polymer Science Part 1

Tham khảo tài liệu 'thermal analysis - fundamentals and applications to polymer science part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


AUTOMATION & CONTROL - Theory and Practice Part 11

Tham khảo tài liệu 'automation & control - theory and practice part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Electric Vehicles The Benefits and Barriers Part 12

Tham khảo tài liệu 'electric vehicles the benefits and barriers part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Micromechanical Photonics - H. Ukita Part 9

Tham khảo tài liệu 'micromechanical photonics - h. ukita part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Thermodynamics an engineering approach (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Thermodynamics an engineering approach" has contents: Introduction and basic concepts; energy, energy transfer and general energy analysis; properties of pure subtances; energy analysis of closed systems; mass and energy analysis of control volumes, entropy,... and other contents.


Giáo trình chế tạo ôtô - Phần 19

Tham khảo tài liệu 'giáo trình chế tạo ôtô - phần 19', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ứng dụng của công nghệ CAD/CAM/CAF trong việc thiết kế, đánh giá và chế tạo chi tiết, chương 8

Biểu diễn đa thức xấp xỉ theo vectơ các bậc tự do của phần tử. Ma trận các hàm dạng Bậc tự do của một nút (Nodal Degree Of Freedom) là các giá trị (có thể cần cả giá trị đạo hàm) của hàm (hay đa thức) xấp xỉ tại nút. Tập hợp tất cả các bậc tự do của các nút trên phân tử được gọi là vectơ các bậc tự do của phần tử, ký hiệu là { q}e. Hay trong vật rắn thường gọi là vectơ chuyển vị nút phần tử. Và các bậc tự do này (hay các...


(McGraw-Hill) (Instructors Manual) Electric Machinery Fundamentals 4th Edition Episode 2 Part 5

Tham khảo tài liệu '(mcgraw-hill) (instructors manual) electric machinery fundamentals 4th edition episode 2 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Castings 2 Episode 7
 • 26/10/2011
 • 98.719
 • 853
Cummins Engine Shop Manual Part 2
 • 17/11/2011
 • 48.258
 • 347
Waves in fluids and solids Part 1
 • 07/01/2012
 • 59.921
 • 542

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu