Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Sổ theo dõi đóng dấu

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quản lý con dấu - Sổ theo dõi đóng dấuĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Sổ theo dõi đóng dấu Sổ theo dõi đóng dấu kinh tế, quản lý, văn bản, biểu mẫu, biểu mẫu hành chính nhân sự
4.7 5 3089
 • 5 - Rất hữu ích 2.072

 • 4 - Tốt 1.017

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Mã tài liệu: HC-06-BM01 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CON DẤU Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 SỔ THEO DÕI ĐÓNG DẤU Ngày giờ Tên văn bản Người ký Số lượng Người đề Ký tên Người đóng Ghi chú nghị ký tến

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2015

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo nội dung biểu mẫu "Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2015" dưới đây. Hy vọng nội dung biểu mẫu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Tở khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: 03/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý ……… Năm………. [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………………. [03] Mã số thuế: [04]...


SỔ CÁI

SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)


BIỂU MẪU "BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-08"

Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư đại chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Mẫu CBTT-08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Oranges Template

Tài liệu tham khảo các mẫu soạn thảo bằng Microsoft PowerPoint


Biểu mẫu: "Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ"

Biểu mẫu: "Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu B11-H


TCVN 2622-1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH. YÊU CẦU THIẾT KẾ

Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật và an toàn cao hơn quy định của tiêu chuẩn này- Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chống cháy (viết tắt là PCCC) khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình, cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng....


Mẫu phiếu đề nghị

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu phiếu đề nghị (đối với cá nhân )


MẪU BẢN KÊ KHAI SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản kê khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới giáo trình, công trình nckh đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA LỖI/XỬ LÝ LỖI GIAO DỊCH

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 02/TTBT


Tài liệu mới download

Ebook Sống 24 giờ một ngày
 • 31/03/2018
 • 57.856
 • 231

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

SỔ CÁI
 • 24/03/2010
 • 17.514
 • 930

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu