Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Sổ theo dõi đóng dấu

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quản lý con dấu - Sổ theo dõi đóng dấuĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Sổ theo dõi đóng dấu Sổ theo dõi đóng dấu kinh tế, quản lý, văn bản, biểu mẫu, biểu mẫu hành chính nhân sự
4.7 5 3089
  • 5 - Rất hữu ích 2.072

  • 4 - Tốt 1.017

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. Mã tài liệu: HC-06-BM01 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CON DẤU Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 SỔ THEO DÕI ĐÓNG DẤU Ngày giờ Tên văn bản Người ký Số lượng Người đề Ký tên Người đóng Ghi chú nghị ký tến

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ (Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ

MẫU 08b/DNUT Tên Công ty: ………….. Mã số thuế: …………… BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ … NĂM … I. THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHẬP KHẨU (Theo từng loại hình nhập khẩu) Số TT Số, ngày, Tên Mã Thuế Trị suất giá (USD) Xuất Số xứ tiền Số tiền Số tiền thuế Tổng Đơn số tiền vị hải quan làm thủ tục Ghi chú hàng số tháng, hóa năm tờ khai thuế thuế NK GTGT TTĐB thuế (nếu có) các loại Tổng số - - - - - II. TÌNH HÌNH 1) Tình hình chấp hành pháp luật: 2) Các vướng mắc, kiến nghị: …, ngày … tháng … năm ... Người lập (Ký, ghi rõ họ, tên)...


Biểu mẫu sổ sách kế toán

Biểu mẫu sổ sách kế toán


Mẫu số S12-H

Mẫu số S12-H về sổ tiền gửi


Bảng mô tả công việc tổng hợp

"Bảng mô tả công việc tổng hợp" sưu tầm và tổng hợp một số bảng mô tả công việc như: mô tả công việc kế toán trưởng; mô tả công việc nhân viên bán hàng; bảng mô tả công việc thẻ quỹ; bảng mô tả công việc; mô tả công việc vị trí nhân viên kinh doanh; mô tả công việc vị trí nhân viên marketng; mô tả công việc vị trí giám đốc kinh doanh... Để nắm rõ nội dung tài liệu mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.


Biểu mẫu Phiếu báo xuất kho thành phẩm

Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Biểu mẫu Phiếu báo xuất kho thành phẩm sau đây để nắm được hình thức trình bày của một phiếu báo xuất kho thành phẩm nhằm phục vụ cho quá trình công tác xuất sản phẩm trong kho của mình. Chúc các bạn thành công!


MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày......tháng..... năm .........) - Tên doanh nghiệp:.................................................... Mã số thuế: . - Địa chỉ:.. - Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:..- Địa chỉ thuê:.. Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực với đơn vị cung cấp tế Doanh nghiệp sử dụng Số hóa Ngày Đơn Sản Thành Số Ngày Sản Thành đơn Tháng vị lượng tiền chứng tháng lượng tiền năm cung điện, từ năm điện,...


Mẫu cơ sở tính chi phí quản lý nhà nước năm

Tham khảo tài liệu 'mẫu cơ sở tính chi phí quản lý nhà nước năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tờ khai thuế giá trị gia tăng

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Tháng......Năm....... (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Tên cơ sở:..................................................................................... Địa chỉ:......................................................................................... Mã số: STT Chỉ tiêu khai thuế Doanh số (Chư có thuế GTGT) Thuế GTGT Số tiền thuế phải nộp (ghi bằng chữ) : Tôi xin cam đoan số liệu trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo pháp luật Nơi gửi tờ khai: Cơ quan thuế: Địa chỉ: Ngày ......... tháng ........ năm........ T/M cơ sở ...


Biểu mẫu " Thư mời"

Biểu mẫu " Thư mời" sở tư pháp


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
  • 27/08/2009
  • 95.322
  • 423

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu