Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Số 06 - CTr/HND

Mẫu Chương trình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Số 06 - CTr/HND Số 06 - CTr/HND Số 06-CTr/HND, Chỉ thị sô 05-CT/TW, Số 06-HD/BTGHU, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re
4.7 5 128
 • 5 - Rất hữu ích 91

 • 4 - Tốt 37

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BIỂU MẪU "TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG CÔNG TY "

Mẫu bảng tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty theo Mẫu số 01THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC


MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Bằng khen, CSTĐ cấp tỉnh)

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tóm tắt thành tích đề nghị ubnd tỉnh tặng (bằng khen, cstđ cấp tỉnh)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu HTXCV

Căn cứ Thông tư số........./2005/TT-BKH ngày...../....../2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi tới quý Cơ quan Phiếu ý kiến về tên hợp tác xã (mẫu HTXMP).


Nghị quyết Số: 13/2012/NQ-HĐND VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2008/NQ-HĐND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp...


Mẫu hoạch triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - ct 135 năm 200... của thôn, bản

Tài liệu tham khảoMẫu hoạch triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - ct 135 năm 200... của thôn, bản (Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)


BIỂU MẪU " ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG "

Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo Mẫu số: 07/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân

Cùng tham khảo Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân, mẫu giấy này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình soạn thảo giấy đề nghị nhận chế độ BHXH.


QUYẾT ĐỊNH Số: 98/2007/QĐ-BTC VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN (NẾU CÓ) VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM….. CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình huy động vốn (nếu có) và sử dụng vốn huy động năm….. của cục đăng kiểm việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KỈ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CP SỮA BỘT BIN BIN

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các cán bộ công nhân viên và quý vị khách mời có mặt trong buổi lễ hôm nay! Nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày Thành lập Công ty Cổ phần sữa bột Bin Bin (07/12/2011 – 07/12/2012), thay mặt Ban Giám Đốc, tôi trân trọng gửi lời cám ơn chân thành đến sự hiện diện đông đủ của quý khách mời, toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, và quý khách hàng thân thiết đã đến tham dự và cùng chia sẻ niềm vui của chúng tôi trong buổi lễ...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.021
 • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bán doanh nghiệp tư nhân
 • 27/08/2009
 • 63.579
 • 296
MẪU XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ
 • 31/10/2011
 • 19.244
 • 229
Mẫu biên bản nghiệm thu
 • 31/07/2010
 • 82.958
 • 867
Phương án sửa chữa
 • 16/07/2009
 • 82.570
 • 251

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu