Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Số 06 - CTr/HND

Mẫu Chương trình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Số 06 - CTr/HND Số 06 - CTr/HND Số 06-CTr/HND, Chỉ thị sô 05-CT/TW, Số 06-HD/BTGHU, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re
4.7 5 128
 • 5 - Rất hữu ích 91

 • 4 - Tốt 37

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tài liệu tham khảo Mẫu số 08A-MSNS-BTC; mẫu bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị Chủ quản kê khai ) (Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 1. Bộ, ngành:……………………………………........................................................................... 2. Tỉnh/Thành phố ….……………………………………............................................................ 3. Số lượng đơn vị :........................................................................................................................ stt Tên đơn vị Loại hình đơn vị Chương ngân sách Cấp dự toán Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp Địa điểm tỉnh/ thành phố quận/ huyện phường/x ã Mã số Thuế (nếu...


MẪU DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP THAM GIA NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP VÀ CHỮA CHÁY RỪNG

Biểu mẫu ban hành kem theo quyết định số 398/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011


Biểu mẫu " Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính "

Biểu mẫu " Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính " theo mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1


Hướng dẫn thi hành một số luật thuế giá trị gia tăng

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'hướng dẫn thi hành một số luật thuế giá trị gia tăng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu 4: Công văn đề nghị hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các cơ sở thực hiện xã hội hóa

Tham khảo tài liệu 'mẫu 4: công văn đề nghị hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các cơ sở thực hiện xã hội hóa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đơn xin việc bằng Tiếng Việt - Tiếng Anh

Bạn đang muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Hãy tham khảo "Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Việt - Tiếng Anh" bạn có thể có một đơn xin việc vừa là Tiếng Việt và cũng là Tiếng Anh. Đến với tài liệu bạn sẽ biết được cách viết một đơn xin việc hay.


Kế hoạch chuyên đề: Dạy học theo chủ đề môn Sinh học 9

Kế hoạch chuyên đề "Dạy học theo chủ đề môn Sinh học 9", thực hiện kế hoạch số 212/KH-PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trung học cơ sở năm học 2014-2015. Mời các bạn cùng tham khảo.


01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/lđtbxh_số lao động được tạo việc làm trong kỳ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 20... (DƯỚI HÌNH THỨC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 20... (DƯỚI HÌNH THỨC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kèm theo thông tư số 180/2010/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Mẫu số: 01/ĐK-T-VAN


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
 • 20/07/2009
 • 56.787
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lệnh sản xuất
 • 05/05/2015
 • 35.451
 • 182
Biểu mẫu " Thông tư"
 • 11/12/2009
 • 41.267
 • 611

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu