Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 927/QĐ-TTg

Quyết định số 927/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 927/QĐ-TTg Quyết định số 927/QĐ-TTg Quyết định số 927/QĐ-TTg, Quyết định số 927, Số 927/QĐ-TTg, Luật Tổ chức Chính phủ, Cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia
4.6 5 50
 • 5 - Rất hữu ích 31

 • 4 - Tốt 19

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Chỉ thị số 365/CT-TTg

CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P15

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P15 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ban hành về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh". Được căn cứ theo Nghị định só 15/2017/NĐCP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức;...


Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.


Thông tư số 03/2017/TT-BNV

Thông tư số 03/2017/TT-BNV ban hành về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Được căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;...


Quyết định số: 04/2014/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số: 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số 34/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND ban hành thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI


Nghị quyết số 441/NQ-UBTVQH13

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN


Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số: 68/2015/NĐ-CP
 • 28/08/2015
 • 45.819
 • 559
Thông tư số 41/2016/TT-BCT
 • 29/12/2017
 • 25.208
 • 273
Quyết định số 1303/QĐ-UBND
 • 13/07/2012
 • 97.979
 • 192
Quyết định số: 4364/QĐ-UBND
 • 23/10/2015
 • 47.560
 • 672
Văn bản số: 1769/TTg - KTN
 • 28/10/2015
 • 86.351
 • 730
Quy định số 109-QĐ/TW
 • 25/01/2018
 • 64.586
 • 356

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu