Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH, Quyết định số 691, Số 691/QĐ-LĐTBXH, Văn bản quy phạm pháp luật, Quản lý nhà nước
4.9 5 7
 • 5 - Rất hữu ích 6

 • 4 - Tốt 1

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P41

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P41 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ công để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P12

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P12 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P51

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P51 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 2547/QD-UBND Tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 2547/QD-UBND về việc sửa đổi điều 7 quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh ban hành quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo.


Quyết định số: 33/2012/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số: 33/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số: 01/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 01/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính “Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước”;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Hiến pháp vương quốc Anh

Hiến Pháp là văn kiện cơ bản xác định những quyền dân chủ và bình đẳng của người dân chung sống trong một Quốc Gia.Nói đến Anh Quốc, về tổ chức chính trị, là nói đến quê cha đất tổ của Đại nghị Chế (Parliamentary Government), khuôn mẫu của hầu hết các phương thức tổ chức Chính Quyền Tây Âu, cũng như Hoa Kỳ là nơi chôn nhau cắt rốn của Tổng Thống Chế, khuôn mẫu tổ chức hành pháp của một số lớn quốc gia trên thế giới, chúng tôi đã có dịp đề cập đến trong bài Tổng...


Quyết định số: 182/QĐ-BCĐLNKGVX

Quyết định số: 182/QĐ-BCĐLNKGVX "Về việc thay thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo" quyết bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Ủy viên kiêm Tổng thư ký Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 24/QĐ-BNN-KHCN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 24/qđ-bnn-khcn', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 20.396
 • 953
Nghị định số: 109/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 27.948
 • 134
Nghị quyết số 93/2015/QH13
 • 26/08/2015
 • 80.004
 • 763
Quyết định số: 1523/QĐ -BTP
 • 21/10/2015
 • 15.264
 • 462
Quyết định số: 1824/QĐ-TTg
 • 28/10/2015
 • 60.507
 • 765

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu