Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực. Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND Thành phố Cần Thơ

Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;...


Thông báo số 265/TB-VTLTNN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QLNN VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ CÓ KẾT HỢP DỰ HỘI NGHỊ VÀ THAM QUAN, KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ Ở NƯỚC NGOÀI


Công văn số: 8027/VPCP-KGVX

Công văn số: 8027/VPCP-KGVX ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v chuyển địa điểm hoạt động của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam" xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 722/ĐKVN-HĐTV về việc thay đổi địa điểm xây dựng trường Đại học dầu khí Việt Nam và đặt trụ sở chính của Học viện Dầu khí Việt Nam.


Nghị định số 35/2015/NĐ-CP - Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

"Nghị định số 35/2015/NĐ-CP - Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa" quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong cả nước, tổ chức cá nhân nước ngoài nổi tiếng liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.


Thông tư số 06/2015/TT-BTP

Thông tư số 06/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND tỉnh Hoà Bình

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND tỉnh Hoà Bình ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thông tin và truyền thông tỉnh Hòa Bình.


Quyết định số: 185/QĐ-EVN

Quyết định số 185/QĐ-EVN về việc ban hành điều tra sự cố trong các nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, căn cứ Nghị định số 205/NĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Thông tư số: 32/2015/TT-BYT

Thông tư số: 32/2015/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở y tế thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008;...


Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Nghị quyết số 17/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc sửa tên, điều chỉnh độ dài, đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định 859/QĐ-TTg
 • 15/07/2011
 • 47.352
 • 361
Quyết định số 551/QĐ-UBND
 • 30/05/2011
 • 36.551
 • 602
Nghị định số 05/2015/NĐ-­CP
 • 22/12/2017
 • 48.739
 • 511
Quyết định số 4790/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 71.135
 • 280
Quyết định số 1244/QĐ-TTg
 • 02/08/2011
 • 62.468
 • 880

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu