Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05 16 20Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 1453/QĐ -BTP

Quyết định số: 1453/QĐ -BTP về việc phân công bổ sung các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách đối với các Thứ trưởng; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Thông báo số 99/TB-VPCP năm 2012

Thông báo số 99/TB-VPCP năm 2012 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về công tác ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ.


Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TTBNNPTNT NGÀY 02 THÁNG 06 NĂM 2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số 438/QĐ-­BCT

Quyết định số 438/QĐ-­BCT Về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty cổ phần Kim Tín nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.


Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất khi không được tách thửa

Căn cứ theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 (thay thế Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 26/7/2008) về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, thì do thửa đất của ông Nguyễn Văn Th. tọa lạc tại Phường Thuận Lộc là một trong bốn phường nội thành thành của TP Huế (Thuận Thành, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Tây Lộc) nên thuộc sự điều chỉnh của Quyết định số 2318/QĐ-UB ngày 07/10/1999 về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án Quy họach...


Nghị quyết số: 09/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 09/2015/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định 592/QĐ-UBND

Quyết định 592/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2014 dự án Cạnh tranh nông nghiệp do tỉnh Lâm Đồng ban hành.


Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND ban hành hỗ trợ thực hiện chương trình “sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.


Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.


Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Cao Bằng

Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 47/QĐ-CTN
 • 23/08/2018
 • 33.835
 • 324
Quyết định số: 495/QĐ-BTP
 • 21/10/2015
 • 14.895
 • 983

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu