Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 37/2014/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 37/2014/QĐ-LĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 283/QĐ-UBDT

Quyết định số 283/QĐ-UBDT về việc phê Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2017.


Nghị quyết số 08/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 08/NQ-­HĐND ban hành về điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 1348/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1348/QĐ-BKHCN ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.


Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành về phân bổ định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


Công văn số: 8207/VPCP-KGVX ngày 09/10/2015

Công văn số: 8207/VPCP-KGVX ngày 09/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ" xét đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại văn bản số 2068/TTr-BHXH ngày 05 tháng 6 năm 2015, số 3708/BHXH-CSYT ngày 28 tháng 9 năm 2015 về đề nghị cho phép Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện phương pháp giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ; ý kiến của Bộ Tài chính về góp ý đối với phương pháp giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ.


Nghị quyết số 09/NQ-­HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 09/NQ-­HĐND ban hành về chương trình giám sát năm 2018 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P15

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P15 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P36

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P36 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư 01/2017/TT-BCT

Thông tư số 01/2017/TT-BCT Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của liên minh kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019.


Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2010/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ”


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 34/2017/TT-BYT
 • 22/12/2017
 • 98.086
 • 201
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
 • 09/12/2011
 • 24.674
 • 420
Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT
 • 23/02/2012
 • 79.041
 • 940

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu