Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 36/2014/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 36/2014/QĐ-LĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 4176/QĐ-UBND

Quyết định số: 4176/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2018"; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P24

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P24 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số: 50/2015/TT-BGTVT

Thông tư số: 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;...


Quyết định số 8422/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8422/QĐ­-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.


Thông tư số 05/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ NÔNG NGHIỆP


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P46

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P46 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông báo số 2373/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN THÁNG 5/2012 CÔNG TRÌNH HỒ TẢ TRẠCH, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Quyết Định Số: 14/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG


Quyết định Số: 180/1998/QĐ-ĐC

Quyết định Số 180/1998/QĐ-ĐC về việc ban hành “quy định cơ sở toán học, độ chính xác, nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1:10 000”.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số: 1820/QĐ-TTg
 • 28/10/2015
 • 40.679
 • 550
Quyết định: 1451/2014/QĐ-UBNN
 • 26/08/2015
 • 34.966
 • 716
Thông tư số 13/TT-BCA năm 2012
 • 15/12/2017
 • 77.339
 • 559
Nghị định số: 110/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 34.917
 • 770

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu