Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3323/QĐ-UBND

Quyết định số 3323/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư 31/2015/TT-BCT

Thông tư 31/2015/TT-BCT ban hành quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Thông tư số 57/2015/TT-BCT

Thông tư số 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ công thương.


Nghị định số: 102/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;...


Quyết định số 3175/QĐ-BNN-CN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC NỘI DUNG ÁP DỤNG CHO PHẦN SỰ NGHIỆP DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN GIỐNG DÊ, CỪU GIAI ĐOẠN 2011-2015" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số: 36/2015/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số: 36/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...


Quyết định số: 47/2015/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số: 47/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 62/2013/QĐ-TTG ngày 25/10/2013 của thủ tướng chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;...


Quyết định số5576/QĐ-BGDĐT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số5576/qđ-bgdđt', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thông tư số 32/2017/TT-BQP

Thông tư số 32/2017/TT-BQP ban hành về Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự. Được căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;..


Quyết định số 507/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 507/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.


Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng Giai đoạn 2015-2016; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 960/QĐ-BTP
 • 05/01/2018
 • 97.668
 • 730
Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT
 • 03/11/2017
 • 79.724
 • 129
Luật số:80 /2015/QH
 • 28/08/2015
 • 51.916
 • 779
Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 67.409
 • 454

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu