Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3311/QĐ-UBND

Quyết định số 3311/QĐ-UBND ban hành về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và an toàn thực phẩm - dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế trên địa bàn tỉnh.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;...


Thông tư số 10/2017/TT-BLDTBXH

Thông tư số 10/2017/TT-BLDTBXH ban hành về quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P25

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P25 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 12/2011/QH13

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc làng Cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số: 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số: 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Quyết định số: 267/QĐ-BTP

Quyết định số: 267/QĐ-BTP ban hành Nội quy tiếp công dân của Bộ Tư pháp; căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND

"Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND - Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thông báo số: 341/TB-VPCP

Thông báo số: 341/TB-VPCP "Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay" thông báo các kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi nghe báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số: 48/2015/TT-BGTVT
 • 13/11/2015
 • 41.494
 • 713
Quyết định số 4790/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 71.135
 • 280
Thông tư Số : 83/2006/NĐ-CP
 • 30/09/2009
 • 95.987
 • 319
Công điện số 1875/CĐ-TTg
 • 08/12/2017
 • 12.109
 • 888

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu