Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3308/QĐ-UBND

Quyết định số 3308/QĐ-UBND ban hành về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của thanh tra tỉnh Bình Thuận. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Nghị định số 101/2018/NĐ-CP

Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014


Thông tư số 48/2015/TT-BCT

Thông tư số 48/2015/TT-BCT Sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.


Thông tư số 44/2015/TT-BCT

Thông tư số 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P15

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P15 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số 13/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 13/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh.


Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 06/10/2015

Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 06/10/2015 "Về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các dự án tái cơ cấu nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo.


Thông tư số: 03/2016/TT-BTNMT

Thông tư số: 03/2016/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;...


Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND về thu hút nguồn nhân lực thể thao thành tích cao, giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 93.228
 • 596
Thông tư 19/2011/TT-BTC
 • 28/02/2011
 • 17.502
 • 292
Quyết định số 2648/QĐ-UBND
 • 27/12/2011
 • 93.542
 • 921
Quyết định 15/QĐ-UBND
 • 12/07/2014
 • 88.197
 • 134
Quyết định số 2203/QĐ-BCT
 • 09/11/2017
 • 10.958
 • 330

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu