Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3301/QĐ-UBND

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông báo 208/TB-VPCP năm 2014

Thông báo 208/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát động phong trào thi đua “Toàn ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới” do Văn phòng Chính phủ ban hành.


Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bạc Liêu

Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu.


Quyết định 2558/QĐ-UBND

Quyết định 2558/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chi tiết năm 2013 Dự án cạnh tranh nông nghiệp do tỉnh Lâm Đồng ban hành.


Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.


Quyết định số: 5097/QĐ-BCT năm 2016

Quyết định số: 5097/QĐ-BCT năm 2016 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.


Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Nam Định; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số 06/NQ-­HĐND Tỉnh An Giang

Nghị quyết số 06/NQ-­HĐND ban hành về dự kiến chương trình giám sát của hội đồng nhân dân năm 2018. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Thông báo số 100/TB-VPCP năm 2014

Thông báo số 100/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 3 của ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.


Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số: 1025/QĐ - BTP
 • 21/10/2015
 • 16.919
 • 521

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu