Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3274/QĐ-UBND

Quyết định số 3274/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình kênh mương nội đồng và hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Công văn số: 7980/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015

Công văn số: 7980/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với PVOil" xét đề nghị của Bộ Công thương và Ý kiến của các bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính về vận dụng xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt đối với Tổng Công ty dầu Việt Nam.


Chỉ thị số: 01/CT-BTTTT năm 2017

Chỉ thị số: 01/CT-BTTTT năm 2017 về công tác thông tin và truyền thông năm 2017.


Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh.


Tờ trình số 2015/TTr-BNN-CN

TỜ TRÌNH VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT CHĂN NUÔI, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG


Quyết định số 271/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THÔNG TƯ 08/2009/TT-BNN NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN THEO NGHỊ QUYẾT 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG


Nghị quyết số: 37/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 37/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quyết định số: 227/QĐ-BTP

Quyết định số: 227/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...


Thông báo số 1504/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ "CÔNG TÁC DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN"


Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 ban hành về quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo 16/TB-VPCP năm 2014
 • 12/07/2014
 • 48.535
 • 357
Quyết định số 1785/QĐ-TTg
 • 10/11/2011
 • 34.378
 • 141

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu