Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3231/QĐ-UBND

Quyết định số 3231/QĐ-UBND ban hành kế hoạch điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính gắn với đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P42

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P42 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P35

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P35 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết liên tịch số 08 NQLT/HND-BNN

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020


Nghị quyết số 09/NQ-­HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 09/NQ-­HĐND ban hành về chương trình giám sát năm 2018 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Quyết định số 2513/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2513/QĐ-BVHTTDLvề việc hoàn thiện phần mềm tác nghiệp công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P26

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P26 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông báo số 59/TB-VPCP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.


Thông báo số 4033/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG


Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HOÁ MỘT SỐ KHÂU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2011-2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 6463/QĐ-BCT
  • 10/12/2014
  • 96.723
  • 628

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu