Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3224/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3224/QĐ-UBND ban hành về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Công văn số: 7919/VPCP-V.I ngày 02/10/2015

Công văn số 7919/VPCP-V.I ngày 02/10/2015 của Văn phòng chính phủ V/v rà soát, kiểm tra các container nghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậu xét báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 33/BC-VPTC ngày 14 tháng 9 năm 2015 về kết quả thực hiện phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu các mặt hàng cấm nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P50

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P50 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị định số: 97/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;...


Quyết định số: 237/QĐ-BTP

Quyết định số: 237/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm năm 2012; căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;.. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tham khảo.


Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015


Thông tư số: 29/2016/TT-BYT

Thông tư số: 29/2016/TT-BYT ban hành kèm theo QCVN 29/2016/BYT - Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu.


Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.


Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hậu Giang

Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc bãi bỏ nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 và nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT
 • 16/01/2013
 • 63.336
 • 365
Quyết định số 1817/QĐ-BNN-TC
 • 09/12/2011
 • 39.224
 • 488

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu