Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3214/QĐ-UBND

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ban hành về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 2487/QĐ-BTP

Quyết định số: 2487/QĐ-BTP về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2013; căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 14 P9

Gale Encyclopedia of American Law Volume 14 P9 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 304/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P29

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P29 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P26

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P26 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 tập trung chỉ đạo sản xuất Vụ Đông xuân 2013-2014 do tỉnh Quảng Nam ban hành.


Quyết định số 70/2011/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VỚI CÁC NƯỚC CHÂU PHI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P26

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P26 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số: 120/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 120/2014/NQ-HĐND về việc ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...


Lệnh số 03/2012/L-CTN

Tham khảo tài liệu 'lệnh số 03/2012/l-ctn', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số: 97/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 77.470
 • 809
Chỉ thị số 839/CT-TTg
 • 15/07/2011
 • 71.994
 • 557
Quyết định số 181/QĐ-UBND
 • 29/05/2012
 • 13.427
 • 189

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu