Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3201/QĐ-UBND

Quyết định số 3201/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của chính phủ, nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 5 khóa XII, kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 124/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P58

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P58 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông báo số: 336/TB-VPCP

Thông báo số: 336/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về chuẩn nghèo chính sách áp dụng cho giai đoạn 2016-2020" thông báo các kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sau khi dự cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững.


Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 3459/QĐ-BYT

Quyết định số 3459/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của bộ y tế


Quyết định số 1110/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG CƠ SỞ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P24

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P24 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 2295/QĐ-BYT

Quyết định số 2295/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu “hướng dẫn quốc gia về liên kết dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền mẹ - con”.


Thông tư số: 56/2015/TT-BGTVT

Thông tư số: 56/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;...


Quyết định số: 170/2015/NQ-HĐND

Quyết định số: 170/2015/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 551/QĐ-UBND
 • 30/05/2011
 • 36.551
 • 602
Nghị định số: 13/2016/NĐ-CP
 • 29/03/2016
 • 81.003
 • 237
Quyết định số1961/QĐ-UBND
 • 27/12/2011
 • 86.512
 • 370
Quyết định số 1931/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 84.264
 • 452

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu