Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số: 286/QPIC-HCNS năm 2013

Quyết định số: 286/QPIC-HCNS năm 2013 về việc ban hành nội quy lao động.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số: 286/QPIC-HCNS năm 2013 Quyết định số: 286/QPIC-HCNS năm 2013 Quyết định số 286/QPIC-HCNS, Nội quy lao động, Ban hành nội quy lao động, Bản nội quy lao động, Luật lao động, Quy định lao động
4.3 5 526
  • 5 - Rất hữu ích 159

  • 4 - Tốt 367

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Thay đổi nội dung Giấy phép đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Trình tự thực hiện: 1. Khi có thay đổi một trong số các nội dung sau đây trong giấy phép đặt văn phòng đại diện, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung giấy phép: - Thay đổi tên gọi, quốc tịch, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoặc tên gọi của văn phòng đại diện. - Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được...


Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài

Tham khảo tài liệu 'thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý, mã số hồ sơ 137220

Tham khảo tài liệu 'tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý, mã số hồ sơ 137220', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định Tổ chức thi đấu giải cấp Quốc tế không sử dụng kinh phí nhà nước

Tham khảo tài liệu 'quyết định tổ chức thi đấu giải cấp quốc tế không sử dụng kinh phí nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phê chuẩn Đề án quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Văn Yên đến 2010 và định hướng đến năm 1015

Sau khi xem xét tờ trình số: 205/TTr-UBND ngày 18/12/2008 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc phê chuẩn Đề án quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến 2010 và định hướng đến năm 2015;


Cấp lại giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ đối với trường hợp mất giấy đăng ký, giấy phép.

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ đối với trường hợp mất giấy đăng ký, giấy phép.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục thẩm định hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành do Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành do ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (TW)

Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách trung ương lập tờ hồ sơ bổ sung thông tin và bảng thống kê hồ sơ, lập bảng thống kê gửi về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính). Cục Tin học và Thống kê tài chính cập nhật vào hệ thống quản...


Cấp giấy phép in gia công các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép in gia công các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
  • 04/04/2013
  • 33.303
  • 426

Danh mục tài liệu