Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND, Điều chỉnh giá đất, Hệ số điều chỉnh giá đất, Quy định điều chỉnh giá đất, Ban hành quy điều chỉnh giá đất, Nghĩa vụ tài chính
4.5 5 798
 • 5 - Rất hữu ích 436

 • 4 - Tốt 362

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


Thông tư liên tịch số: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên tịch số: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P46

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P46 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết Định Số: 1326/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CỨU ĐÓI THỜI KỲ GIÁP HẠT NĂM 2010 CHO TỈNH NGHỆ AN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Quyết định số 415/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT LÚA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI NGHỆ AN


Quyết định số: 39/2015/QĐ-TTg

Quyết định số: 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo quyết định số 24/2009/QĐ-TTG ngày 17 tháng 02 năm 2009 và quyết định số 44/2013/QĐ-TTG ngày 19 tháng 7 năm 2013 của thủ tướng chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg và 1110/QĐ-TTg do tỉnh Vĩnh Long ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.


Quyết định số 341/QĐ-BTNMT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC LƯU VỰC SÔNG NỘI TỈNH


Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN phê quyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, ủy quyền cho địa phương quản lý bắt đầu thực hiện từ năm 2018.


Lý thuyết tài sản và tam giác sở hữu

Lý thuyết TÀI SẢN VÀ TAM GIÁC SỞ HỮU Tác giả:Phan Bình Minh Biên Hòa - 2011 -1- .LỜI TÁC GIẢ Năm 1994 tôi viết bài luận văn tốt nghiệp Đai hoc ̣ ̣ Luật Hà Nôi: Sở hữu và SH đất đai, vấn


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 231/QĐ-TTg
 • 01/03/2012
 • 85.715
 • 907
Quyết định số 1216/QĐ-UBND
 • 23/11/2012
 • 94.771
 • 751

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu