Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc làng Cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, Danh mục các nhà vườn, Bổ sung danh mục các nhà vườn, Các nhà vườn, Bảo vệ giá trị nhà vườn, Phát huy giá trị nhà vườn
4.4 5 640
 • 5 - Rất hữu ích 271

 • 4 - Tốt 369

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT

Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu.


Quyết định số 2968/QĐ-BYT

Quyết định số 2968/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 4 P33

Gale Encyclopedia of American Law Volume 4 P33 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P18

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P18 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 808/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc thu hồi quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Thông tư 85/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIỮA KHO BẠC NHÀ NƯỚC - TỔNG CỤC THUẾ - TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


Thông báo số 2178/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở ĐBSCL


Nghị quyết số 76/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định

Nghị quyết số 76/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định


Thông tư số: 214/2015/TT-BTC

Thông tư số: 214/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước theo quy định tại quyết định số 1193/QĐ-TTG ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - hàn quốc tại thành phố Cần Thơ;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 303/TB-VPCP
 • 18/01/2012
 • 47.990
 • 260
Thông tư số 34/2017/TT-BYT
 • 22/12/2017
 • 98.086
 • 201
Quyết định số 1260/QĐ-BTP
 • 02/09/2011
 • 75.541
 • 650
Thông tư số 09/2015/TT-BCT
 • 15/12/2017
 • 14.875
 • 587
Chỉ Thị 854/CT-TTg
 • 19/07/2010
 • 64.872
 • 433

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu