Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ Tân. Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P49

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P49 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 12/2015/TT-BCT

Thông tư số 12/2015/TT-BCT ban hành quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P34

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P34 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 52/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết số 52/2017/NQ-­HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


Quyết định số 1898/QD-TTg năm 2017

Quyết định số 1898/QD-TTg năm 2017 phê duyệt đề án “hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND tỉnh Bắc Cạn

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số: 205/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 205/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng dân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Nghị định số: 67/2015/NĐ/CP

"Nghị định số: 67/2015/NĐ/CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư số 73/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ HỖ TRỢ, VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 770/QĐ-BNN-TC
 • 13/07/2011
 • 97.392
 • 599
Quyết định số 1319/QĐ-BNN-TC
 • 29/09/2011
 • 93.202
 • 514
Quyết định số: 1394/QĐ-HĐSK
 • 11/05/2016
 • 84.739
 • 723
Quyết định số 661/QĐ-BNN-TC
 • 13/07/2011
 • 91.838
 • 162

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu