Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy định về tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước - Bất cập và phương hướng hoàn thiện

Bài viết trình bày về quy định tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước. Tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN) được quy định trong Luật NSNN được Quốc hội ban hành năm 2002 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật NSNN được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2015. Việc tạm ứng, ứng trước ngân sách là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi cấp bách để thực hiện dự án đầu tư công.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Chương 9: Một số hợp đồng trong thương mại

Mua bán hàng hoá một hành vi thương mại, theo đó người bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho người mua và nhận tiền, người mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền cho người bán theo sự thỏa thuận của hai bên.


INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL STANDARDS HANDBOOK - PART 4 (end)

MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH QUỐC GIA ACT (NEPA) của 1969 NEPA là đạo luật tác động môi trường đầu tiên của thế giới và đã được ban hành ngày 1 tháng 1 năm 1970. Pháp luật đã được thông qua đáp ứng nhu cầu cho chính phủ liên bang để đánh giá tác động môi trường của các hành động của nó và thiết lập một chính sách quốc gia về môi trường. Đại hội công nhận những ảnh hưởng của tăng dân số, đô thị hóa cao, mật độ, mở rộng công nghiệp, khai thác tài nguyên, và tiến bộ...


Thủ tục về cấp hộ chiếu phổ thông

Với tính chất toàn cầu, hộ chiếu hiện nay càng phổ biến với toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Và thủ tục cấp hộ chiếu ở Việt Nam như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông sau đây.


Ebook Luật đầu tư: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Ebook "Luật đầu tư" phần 2 gồm các chương sau: chương 5 lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, chương 6 hoạt động đầu tư trực tiếp, chương 7 đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước, chương 8 đầu tư ra nước ngoài, chương 9 quản lý nhà nước về đầu tư, chương 10 điều khoản thi hành. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.


Câu hỏi tự luận ôn tập - Luật đất đai

Hãy phân tích luận đề: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý".Luận đề này ngày từ Luật Đất đai năm 1987 đã được khẳng định. Qua các lần sửa đổi bổ sung.


Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 5 các hình thức sở hữu

1. A. CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU 1. I. Sở hữu nhà nước 2. 1. Khái niệm SHNN là S của nhân dân đối với với các TLSX quan trọng nhất của đất nước và những TS mà PL quy định thuộc SH toàn dân. Các căn cứ để xác lập quyền SHNN. + Dựa vào các căn cứ chung (áp dụng cho mọi chủ SH): . Thông qua việc thừa kế, tặng cho; . Xác lập quyền SH đối với vật vô chủ, vật không xác định được ai là chủ SH, vật bị chôn giấu, chìm đắm. + Dựa vào...


Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 11

CHƯƠNG XI MÔI TRƯỜNG LÀ YẾU TỐ SẢN XUẤT Đầu ra Từ thiên nhiên Hệ thống kinh tế Đầu ra không Mong muốn Phải trang trải chi phí môi trường Xuất hiện hiệ u ứng ngoạ i vi Môi trường là tài sản tự do TP. Khan hiếm PKT ĐH S định suất ường r về T uộc n th quye Bản HCM Môi trường là tài sản cộng đồng Sự khan hiếm tích tụ Hệ thống kinh tế XI.1. MÔI TRƯỜ NG TRONG LÝ THUYẾ T KINH ĐIỂ N VỀ SẢN XUẤ T VÀ CHI PHÍ Lý thuyế t...


Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

Cuốn sách “Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam” là một tập hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài “Bảo đảm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam”. Cuốn sách tham khảo này gồm ba phần chính: Phần I giới thiệu quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật nhân quyền quốc tế; phần II là những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; phần III trình bày các thành tựu và thách thức trong việc bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo một số nội dung đầu tiên trong cuốn sách này.


LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Tham khảo tài liệu 'luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường xã - LG. Lê Đức Tiết

"Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường xã" do luật gia Lê Đức Tiết biên soạn nhằm góp phần khắc phục các trở ngại, khó khăn xẩy ra với các bạn khi tìm hiểu về quy chế dân chủ tại phường xã thông qua việc giải đáp về trình tự nội dung, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Reflections on Constitutional Law
  • 25/02/2013
  • 95.670
  • 804

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu