Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy định số 109-QĐ/TW

Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Được căn cứ theo Điều lệ Đảng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư Số: 55/2013/TT-BTNMT

Thông tư Số 55/2013/TT-BTNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính. Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo.


Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


Hướng dẫn số: 98-HD/BTGTU

Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU về việc tuyên truyền biển, đảo biên giới trên đất liền và thông tin đối ngoại năm 2015, thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/BTGTU, căn cứ Hướng dẫn số 143-HD/BTGTU về biển đảo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn về điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; việc xử lý vi phạm trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Pháp lệnh.


Quyết định số 3459/QĐ-BYT

Quyết định số 3459/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của bộ y tế


Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Thông tư số 97/2015/TT-BTC

Thông tư số 97/2015/TT-BTC - Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Mời các bạn tham khảo.


Quy định về hình thức văn bản

Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi ( Ban hành kèm theo quyết định số: ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).


Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Nghị quyết số 03/2017/NQ­-HĐND Tỉnh Thái Bình

Nghị quyết số 03/2017/NQ­-HĐND ban hành phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 159/TB-VPCP
 • 13/07/2012
 • 13.312
 • 764
Thông tư số: 03/2015/TT-BNNPTNT
 • 27/11/2015
 • 12.461
 • 427
Quyết định số 1260/QĐ-BTP
 • 02/09/2011
 • 75.541
 • 650
Quyết định số 743/QĐ-BCH
 • 09/11/2017
 • 70.171
 • 152

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu