Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt mayĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11258:2015 - ISO 3685:1993 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11258:2015 quy định các quy trình thử nên dùng để thử tuổi thọ của dao tiện một lưỡi cắt có gắn mảnh cắt bằng thép gió, cacbit thêu kết và gốm dùng để tiện các chi tiết gia công bằng thép và gang. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho thử nghiệm trong phòng thử nghiệm cũng như trong thực tế sản xuất.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8095-471:2009 - IEC 60050-471:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8095-471:2009 về Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 471: Cái cách điện đưa ra thuật ngữ chung sử dụng trong cái cách điện. Thuật ngữ này phù hợp với thuật ngữ được xây dựng trong các tiêu chuẩn khác của bộ tiêu chuẩn này.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6967:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6967:2001 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ghi nhãn bắt buộc đối với mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh - yêu cầu trong phê duyệt kiểu quy định yêu cầu về bảng ghi nhãn bắt buộc đối với mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh (sau đây gọi chung là xe) trong phê duyệt kiểu.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5908:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5908:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/P18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thay thế TCVN 5908:1995. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại kẹo cứng có nhân, kẹo mềm và kẹo dẻo.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5793:1994

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5793:1994 quy định phương pháp xác định khối lượng tính cho 1 đơn vị dài hoặc 1 đơn vị diện tích ở điều kiện độ ẩm thực tế và điều kiện độ ẩm quy định của vải dệt kim (mộc và thành phẩm) được sản xuất từ tất cả các loại sợi, tơ.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400:30:2015 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400:30:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 30: Bệnh Marek ở gà quy định quy trình chẩn đoán bệnh Marek do vi rút thuộc nhóm Herpesvirut gây ra ở gà. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Equipment Regulations

Related to seat height is the slope from front to back of the seat. Since the seat height should be selected to minimise pressure on the thighs, the backward slope should be minimised, and the front edge well rounded. It was noted that the option of making the slope adjustable is increasingly available on adjustable office chairs. Unfortunately, this results in the possibility of the slope being left at a setting where there is a substantial backward slope. This could lead to excessive pressure on the thighs and an impairment of blood circulation to the...


QCVN 14 : 2011/BGTVT

QCVN 14 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 56/ 2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam số hiệu TCVN 5929:2005 được ban hành kèm theo Quyết định số 2379/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7356:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7356:2003 qui định giới hạn lớn nhất cho phép về lượng tiêu thụ nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh được lắp động cơ dùng nhiên liệu xăng để tham gia giao thông đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7266:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7266:2003 trình bày về quy phạm thực hành đối với thủy sản đóng hộp. Quy phạm này bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật và các yêu cầu vệ sinh cần thiết liên quan đến sản xuất cá và các loài động vật giáp xác,... Mời các bạn tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 7572-4 : 2006
 • 16/08/2010
 • 99.537
 • 187
22 TCN 267-2000
 • 04/06/2011
 • 97.484
 • 844
TCVN 5997:1995
 • 08/11/2010
 • 76.527
 • 604

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu