Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy chế Số: 01- QC/HNDX

Mẫu Quy chế số: 01- QC/HNDX làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 Huyện Kon Rẫy-Tỉnh Kon Tum. Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quy chế Số: 01- QC/HNDX Quy chế Số: 01- QC/HNDX Quy chế Số 01- QC/HNDX, Số 01- QC/HNDX, Hội Nông dân Việt Nam, Mẫu quy chế số 01, Xã Đăk Tờ Re khoá VIII
4.5 5 128
 • 5 - Rất hữu ích 66

 • 4 - Tốt 62

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao "

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số: 04/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính


Mẫu phiếu yêu cầu phục vụ tư liệu

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu yêu cầu phục vụ tư liệu


Bảng thu nhập quy đổi sau thuế ra trước thuế

Tài liệu tham khảo bảng thu nhập quy đổi sau thuế ra trước thuế


BIỂU MẪU '"TỜ KHAI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH "

Mẫu Tờ khai quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ BHXH (DÙNG CHO CHẾ ĐỘ TUẤT MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA, BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH)


Mẫu số: 04/TBT-CNV-TNCN - Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng vốn

Sau đây là Mẫu số: 04/TBT-CNV-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) - Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN  (HUYỆN) ... Số: ___ /_____ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết bồi thường đối với(2)……

Mẫu số 09 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)….. -------Số: /QĐ-BTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày … tháng … năm……… QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết bồi thường đối với(2)…… CHÁNH ÁN TÒA ÁN...


BIỂU MẪU "KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ"

Mẫu kết luận thanh tra thuế theo Mẫu số: 06/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


MẪU SỔ RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Phụ lục I: Mẫu 14 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)


Biểu mẫu hợp đồng cung ứng lao động

"Biểu mẫu hợp đồng cung ứng lao động" là hợp đồng bao gồm các điều khoản được thỏa ước của đại diện tổ chức cung ứng lao động và đại diện tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn cùng xem qua tài liệu để tham khảo cách trình bày và soạn thảo hợp đồng cung ứng lao động.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

BIỂU MẪU: " SỔ SÁCH"
 • 21/07/2009
 • 57.126
 • 610
Biên bản đình chỉ kinh doanh
 • 11/03/2014
 • 96.132
 • 931
MẪU CÁC LOẠI BIỂN SỐ NHÀ
 • 07/02/2012
 • 56.656
 • 557

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu