Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - part 3

Quy hoạch là công cụ để quản lý phát triển. Bản chất, mục tiêu vai trò của nhà nước khác nhau, dẫn tới các luận cứ để lập quy hoạch và xây dựng các chính sách quản lý phát triển cũng khác nhau.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - part 3 Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - part 3 Quản lý đô thị, tài liệu Quản lý đô thị, giáo trình Quản lý đô thị, bài giảng Quản lý đô thị, cẩm nang Quản lý đô thị
4.6 5 2187
 • 5 - Rất hữu ích 1.322

 • 4 - Tốt 865

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

  Fact sheet

  How your rent is determined


  DÙng lý luận địa tô giải thích chính sách đất đai - 5

  Ví dụ: nhà nước đã quy hoạch khu đô thị Định Công, xây dựng những kiôt và cho những người kinh doanh thuê, người này có thể tự kinh doanh trên kiôt của mình, một phần lợi nhuận mà họ thu được trong việc kinh doanh sẽ được trả cho nhà nước, số tiền đó được cho vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, không chỉ có việc thuê đất trong nông nghiệp trong việc kinh doanh mà nhà nước còn cho nước ngoài thuê đất để thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam, và...


  Giáo trình quy hoạch và sử dụng đất

  Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao....


  Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 3

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị Chương 3 Các yếu tố cơ bản trong quy hoạch đô cơ thị nêu quy mô dân số đô thị, cơ cấu chức năng đất đai phát triển đô thị và lựa chọn đất đai phát triển đô thị.


  Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 1

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết kiến trúc part 1', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


  Quy hoạch sử dụng đất đai ( Chương 4)

  Quy hoạch sử dụng đất đai 10 bước tương đối hữu dụng. Mỗi bước đại diện cho một hoạt động chuyên biệt trong một hệ thống nhất và những thông tin của từng bước sẽ cung cấp tiếp cho các bước kế tạo thành một chuỗi thực hiện liên hoàn


  Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 8: Business income, deductions, and accounting methods

  After studying this chapter you will be able to: Describe the general requirements for deducting business expenses and identify common business deductions, apply the limitations on business deductions to distinguish between deductible and nondeductible business expenses, identify and explain special business deductions specifically permitted under the tax laws,...


  Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

  Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trình bày về tổng quan xây dựng quy hoạch; đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương; hiện trạng bưu chính, viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


  Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 14: Tax consequences of home ownership

  After completing this unit, you should be able to: Determine whether a home is considered a principal residence, a residence (not principal), or a nonresidence for tax purposes, compute the taxable gain on the sale of a residence and explain the requirements for excluding the gain on the sale, determine the amount of allowable interest expense deductions on loans secured by a residence,...


  CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NGOÀI LƯỚI CẤP

  CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NGOÀI LƯỚI CẤP HUYỆN Nguyễn Văn Hanh Chuyên gia tư vấn VSRE: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG LỰA CHỌN CÁC CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHÔNG NỐI LƯỚI CẤP HUYỆN (QUY HOẠCH)


  Tài liệu mới download

  22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

  Từ khóa được quan tâm

  Có thể bạn quan tâm

  Bộ sưu tập

  Danh mục tài liệu