Tìm kiếm tài liệu miễn phí

QTKĐ: 05-2017/BCT

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đường ống dẫn khí đốt cố.định bằng kim loại do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hànhĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


QTKĐ: 05-2017/BCT QTKĐ: 05-2017/BCT QTKĐ 01-2017/BCT, Quy trình kiểm định, Quy trình kiểm định số 01-2017, Quy trình kiểm định kỹ thuật ao toàn lao động, Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại, Đường ống dẫn khí đốt
4.7 5 56
  • 5 - Rất hữu ích 38

  • 4 - Tốt 18

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4555:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4555:2009 áp dụng cho việc kiểm tra mẫu các sản phẩm kỹ thuật sản xuất hàng loạt theo phương án kiểm tra qua thử nghiệm một lần, không thay thế sản phẩm hỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 494:2002

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 494:2002 về Công trình khí sinh học nhỏ - Yêu cầu về phân phối và sử dụng khí áp dụng cho các công trình khí sinh học nhỏ, đơn giản (thể tích phân huỷ - 10 m3) dùng để xử lý chất thải, sản xuất khí sinh học và phân hữu cơ với nguyên liệu là các loại phân người, phân động vật và thực vật.


HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM THEO HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point): Phân tích mỐi nguy và kiểm soát điểm tới hạn, nghĩa là một hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Chương trình tiên quyết (Pre Requisite Programme PRP): Một chương trình nhằm thực hiện các yêu cầu về công nghệ và vận hành (GMP) và các yêu cầu vệ sinh về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, con người, môi trường sản xuất…(SSOP) để đảm bảo các điều kiện cơ bản cho hệ thỐng HACCP hoạt động có hiệu quả…...


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5926:1995

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5926:1995 áp dụng cho cầu chảy kiểu kín có dung lượng ngắt danh định không nhỏ hơn 2 kA, dùng để bảo vệ mạch điện xoay chiều tần số công nghiệp, có điện áp danh định không vượt quá 1000V hoặc mạch điện một chiều có điện áp danh định không vượt quá 1500V. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1995:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1995:1977 về Van xe đạp - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho tất cả các loại van lắp vào săm lốp xe đạp. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử, ghi nhãn, bao gói vận chuyển và bảo quản van xe đạp.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6783:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6783:2000 đưa ra những thông tin chung có liên quan đến yêu cầu của bình acqui dùng trong hệ năng lượng quang điện và đến phương pháp thử nghiệm điển hình dùng để kiểm tra xác nhận tính năng của bình acqui.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9204:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9204:2012. Tiêu chuẩn về Vữa xi măng khô trộn sẵn không co. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn không co, sau đây gọi tắt là vữa xi măng không co, dùng trong xây dựng.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1674-1:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1674-1:2009 về Quặng sắt - Xác định vanadi - Phần 1: Phương pháp đo màu BPHA quy định phương pháp đo màu sử dụng N-benzoyl-phenylhydroxylamin (BPHA) để xác định hàm lượng vanadi trong quặng sắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Soybean varieties Lời nói đầu QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 339 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy...


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5988:1995

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5988:1995 về Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ quy định phương pháp chưng cất và chuẩn độ để xác định amoni trong nguồn nước chưa xử lí, nước uống và nước thải.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu