Tìm kiếm tài liệu miễn phí

QTKĐ: 01-2017/BCT

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động nồi hơi có áp suất trên 16 bar do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


QTKĐ: 01-2017/BCT QTKĐ: 01-2017/BCT QTKĐ 01-2017/BCT, Quy trình kiểm định, Quy trình kiểm định số 01-2017, Quy trình kiểm định kỹ thuật ao toàn lao động, Nồi hơi có áp suất trên 16 bar, Kỹ thuật an toàn lao động
4.4 5 56
  • 5 - Rất hữu ích 21

  • 4 - Tốt 35

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Bài giảng Hướng dẫn về Tiêu chuẩn của bác sĩ hồi sức và công tác thực hành điều trị tích cực

Tiêu chuẩn về một bác sĩ hồi sức tích cực: - Được huấn luyện và cấp chứng chỉ về HSTC - Được nâng cao trình độ và khả năng xử trí có hiệu quả các tình huống trong khoa HSTC. - Phải có 50% thời gian trực tiếp thực hành HSTC. - Phải luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mọi lúc...


Ebook Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2008)

Tham khảo sách "Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu" - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2008) giúp bạn đọc nắm được các thuật ngữ, định nghĩa, hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm của lãnh đạo, quan lý nguồn lực, tạo sản phẩm, đo lường, phân tích và cải tiến.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8694:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8694:2011 về Sách - Yêu cầu chung qui định các yêu cầu chung đối với sách, bao gồm giấy in sách, khuôn khổ sách, trình bày nội dung sách, in sách và gia công sách. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho sách in, không áp dụng cho sách điện tử. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7211:2002

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7211:2002 quy định phương pháp đo rung do hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ (sau đây gọi là phương tiện) gây ra cho các khu vực công cộng và dân cư như đề cập trong TCVN 7210:2002. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8021-2:2008 - ISO/IEC 15459-2:2006

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8021-2:2008 về Công nghệ thông tin - Mã phân định đơn nhất - Phần 2: Thủ tục đăng ký quy định các yêu cầu về thủ tục để duy trì mã phân định không mang nghĩa và đơn nhất đối với các ứng dụng trong quản lý vật phẩm, và nêu rõ các trách nhiệm của Cơ quan đăng ký và các tổ chức phát hành.


TCVN 4561 1988

TCVN 4561 1988, Tiêu chuẩn Việt Nam- nước thải- phương pháp xác định hàm lượng nitrit với thuốc thử Gris…


ĐLVN 53:1999

ĐLVN 53:1999. Huyết áp kế pittong. Quy trình kiểm định. Quy trình này qui định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ huyết áp kế pittông có phạm vi đo từ (6,7 đến 40) kPa tương đương (50 đến 300) mmHg, cấp chính xác 0,2 Giỏ hàng


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9057-3:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9057-3:2011 quy định các yêu cầu thiết yếu của các xe chạy pin nhiên liệu (FCV) để bảo vệ người và môi trường bên trong và bên ngoài xe chống điện giật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số: 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản chi phối trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong công tác soát xét báo cáo tài chính, cũng như hình thức và nội dung của báo cáo mà kiểm toán viên sẽ lập sau khi hoàn thành việc soát xét.


Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Cốt thép - Hàn

Nghề Cốt thép - Hàn là nghề chuyên sản xuất, lắp đặt cốt thép cho các cấu kiện bê tông cốt thép trong các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Cốt thép – Hàn được xây dựng cho 04 bậc trình độ kỹ năng nghề với 10 nhiệm vụ và 111 công việc. Mời tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 4042-85
  • 08/08/2010
  • 66.186
  • 985

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu