Tìm kiếm tài liệu miễn phí

QCVN 04:2009/BCT

QCVN 04:2009/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. Do Vụ Khoa học & Công nghệ; Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công Thương soạn thảo; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 20 /2009/TT-BCT ngày 7 tháng 7 năm 2009.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


QCVN 04:2009/BCT QCVN 04:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn Việt Nam, QCVN 04:2009/BCT, An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên, Khai thác mỏ lộ thiên
4.1 5 12
  • 5 - Rất hữu ích 1

  • 4 - Tốt 11

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10020:2013 - ISO 13082:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10020:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 13082:2011 qui định phương pháp xác định hoạt độ lipase trong chế phẩm lipase đường tiêu hóa và rennet dạng hồ nhão có nguồn gốc từ động vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 về Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế quy định các yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Danh sách các Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam

Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng. Tập 2- Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng. Tập 3- Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng. Tập 4- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng. Tập 5- Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình. Tập 6- Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.


Bài hát: "Con thuyền không bến"

Tác giả: Đặng Thế Phong. Ca sĩ: Ngọc Hạ


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1071:1971

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1071:1971 áp dụng cho các loại chai sản xuất theo phương pháp cơ khí, nửa cơ khí, dùng để đựng rượu có mầu và không mầu do các xí nghiệp rượu trung ương sản xuất. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10526:2014 - ISO 4641:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10526:2014 qui định các yêu cầu tối thiểu đối với các ống và cấu kiện ống cao su có lỗ nhẵn, được gia cường bằng sợi dệt để hút và xả nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5785:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5785:2009 quy định phương pháp xác định độ nhỏ của tất cả các loại sợi ở dạng ống, chịu các hạn chế về kích thước và độ giãn được nêu ra trong 1.2 và 1.3. Điều khoản được thiết lập để biểu thị độ nhỏ sợi trong tất cả các hệ độ nhỏ truyền thống.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8711-1:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8711-1:2011 trình bày về động vật và sản phẩm động vật - phần 1: quy trình chung phân tích nguy cơ trong nhập khẩu động vật sống. Tiêu chuẩn này đưa ra quy trình chun đối với các biện pháp phân tích định tính, định lượng, đánh giá và quản lý rủi ro trong nhập khẩu động vật sống.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-6:2015 - ISO 8124-6:2014 (Xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-6:2015 quy định phương pháp xác định di-n-butyl phtalat (DBP), benzyl butyl phtalat (BBP), bis-(2-etylhexyl) phtalat (DEHP), di-n-octyl phtalat (DNOP), di-iso-nonylphtalat (DINP) và di-iso-decyl phtalat (DIDP) (xem Phụ lục A)có trong đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10834:2015 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10834:2015 áp dụng cho thiết kế móng cọc ống thép (hở mũi và có bịt mũi) dạng cọc đơn (bố trí các cọc đơn) cho công trình cầu đường bộ và đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

QTKĐ: 07-2017/BCT
  • 03/11/2017
  • 81.311
  • 221

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu