Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu đăng ký thi tuyển công chức

Mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển công chức giúp các bạn biết được cấu trúc và nội dung cũng như cách trình bày một tờ phiếu đăng ký thi tuyển nói riêng và một văn bản hành chính nói chung. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu đăng ký thi tuyển công chức Phiếu đăng ký thi tuyển công chức Mẫu phiếu đăng ký thi tuyển công chức, Phiếu đăng ký thi tuyển công chức, Phiếu đăng ký thi tuyển, Soạn thảo phiếu đăng ký thi tuyển, Đăng ký thi tuyển công chức
4.3 5 176
 • 5 - Rất hữu ích 60

 • 4 - Tốt 116

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG (Áp dụng cho cá nhân có SXKD)

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản về cho vay tín dụng được quy định trong các ngân hàng (Áp dụng cho cá nhân có SXKD)Các mẫu tờ trình, Những mẫu tờ trình hay, Mẫu tờ trình, Tờ trình thường được sử dụng, Những mẫu tờ trình, Tờ trình thẩm định tín dụng


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"

Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu " phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN

22/ Mẫu Báo cáo Quyết toán ấn chỉ bán thu tiền Tên cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN Quý …….. Năm ………….. Số lượng ấn chỉ ST T Tồn đầu kỳ 4 xxx xxx Nhận trong kỳ 5 xxxx Nộp cấp trên 6 xxxx Số hủy, mất tại kho 7 xxxx Số tiền nợ kỳ trước 8 xxxx Phần thanh toán


MẪU BẢNG MÃ MINH CHỨNG

BẢNG MÃ MINH CHỨNG Tiêu chí, Số TT Tiêu chuẩn Chỉ số Mã minh chứng Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số Tên minh chứng 1 1.1 Chỉ số 1 1.1.1.01 2 1.1.1.02 3 1.1.1.03 4 1.1 Chỉ số 2 1.1.2.01 5 (Ví dụ 1.1.1.02) 6 1.1.2.02 7 1.1.2.03 8 1.1.2.04 9 1.1.2.05 10 1.2 Chỉ số 1 1.2.1.01 11 1.2..1.02 12 1.2.1.03 13 1.2.1.04 14 1.2.1.05 15 ……… (Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số lượng minh chứng của đơn vị) Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ Trích yếu nội dung; Ngày, tháng, năm ban hành; Người có thẩm quyền ký ban hành). ...


Lý lịch tự thuật

Tài liệu tham kahor lý lịch tự thuật tiếng Anh


MẪU DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC

Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu Báo cáo Thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ

Mẫu Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ giúp các bạn nắm vững được nội dung các mục cần trình bày trong bài báo cáo như: Các thông tin chung; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ; đánh giá tình hình chung công tác an toàn bức xạ của cơ sở, các đề xuất kiến nghị. Để nắm vững thông tin chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


MẪU DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TÊN TRONG CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP

Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách người lao động có tên trong công ty tại thời điểm sắp xếp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bảng tính khấu hao tài sản cố định

Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT Tên tài sản cố định cho sản xuất, cung ứng dịch vụ Số hiệu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Tỉ lệ khấu hao hoặc thời gian ứng dụng Số khấu hao năm Số khấu hao bình quân quý Đối tượng sử dụng … 8. … 9. … 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) Họ tên :……………… (Ký) Họ tên :……………… (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên :……………… ....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đăng ký chứng thư số
 • 29/06/2011
 • 56.961
 • 251
Mẫu số S12-H
 • 11/10/2009
 • 35.872
 • 450
BÁO CÁO TỒN KHO ĐẦU NĂM
 • 02/02/2010
 • 54.749
 • 863

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu