Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu đăng ký thi tuyển công chức

Mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển công chức giúp các bạn biết được cấu trúc và nội dung cũng như cách trình bày một tờ phiếu đăng ký thi tuyển nói riêng và một văn bản hành chính nói chung. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu đăng ký thi tuyển công chức Phiếu đăng ký thi tuyển công chức Mẫu phiếu đăng ký thi tuyển công chức, Phiếu đăng ký thi tuyển công chức, Phiếu đăng ký thi tuyển, Soạn thảo phiếu đăng ký thi tuyển, Đăng ký thi tuyển công chức
4.3 5 176
 • 5 - Rất hữu ích 60

 • 4 - Tốt 116

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu tổng hợp dự toán kinh phí dự án khuyến nông, khuyến ngư

Tài liệu tham khảo mẫu tổng hợp dự toán kinh phí dự án khuyến nông, khuyến ngư (Áp dụng đối với trường hợp dự án có nhiều nội dung, dự án nhỏ hoặc các dự án triển khai nhiều năm)


Điều lệ của công ty cổ phần

Biểu mẫu Mẫu điều lệ công ty cổ phần


Mẫu Báo cáo Công tác kiểm tra nội bộ trường học học kì I năm học 2013 - 2014

Mẫu Báo cáo Công tác kiểm tra nội bộ trường học học kì I năm học 2013 - 2014 giúp các bạn biết được cấu trúc, nội dung của một bản báo cáo nói chung và báo cáo Công tác kiểm tra nội bộ trường học học kì I năm học 2013 - 2014 nói riêng. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nôi dung chi tiết.


Kế hoạch công tác giáo dục tiểu học năm học 2010-2011

Kế hoạch công tác giáo dục tiểu học năm học 2010-2011 tập trung vào các vấn đề chính về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2009-2010; kế hoạch công tác năm học 2010-2011;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG

MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải) Tới: Tên đơn vị phát điện Tel: Fax: Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG Công bố ký số : Đơn vị phát điện : Tháng áp dụng : ___/_______ 1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng tiếp theo Tên tổ máy 1. 2. .... Thời gian Từ Đến Dạng sửa chữa...


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN (áp dụng với trường hợp đăng ký chứng chỉ quỹ)

Tài liệu tham khảo Mẫu 01B/ĐKCK ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán – Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 22 tháng 04 năm 2011


Thuyết minh mẫu về dự án sản xuất thử nghiệm

Tài liệu tham khảo mãu thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm


MẪU TỜ KHAI ĐÒ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

Tài liệu tham khảo mãu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu thuyền viên


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU (Áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU (Áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)


MẪU BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁC BIỂU MẪU (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông) B3-DTKPKHCN-BTTTT


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu số: 01-1/HTBT
 • 25/11/2009
 • 29.250
 • 107
Mẫu thực hiện kê khai giá
 • 19/08/2010
 • 57.718
 • 311

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu