Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 sau đây sẽ giúp các bạn biết cách biên soạn một tờ đơn đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết được mẫu đơn cụ thể.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, Dự tuyển công chức năm 2016, Công chức thuế, Đăng ký dự tuyển công chức thuế, Mẫu đơn dự tuyển công chức, Đơn đăng ký dự tuyển công chức thuế
4.7 5 176
 • 5 - Rất hữu ích 123

 • 4 - Tốt 53

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU QUYẾT ĐỊNH Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu số 06 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an


BM.TTTT.04 - Danh sách cán bộ phụ trách các phòng ban nghiệp vụ của cơ quan báo chí

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tttt.04 - danh sách cán bộ phụ trách các phòng ban nghiệp vụ của cơ quan báo chí', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu: "Tờ khai đăng ký thuế đất"

Biểu mẫu: "Tờ khai đăng ký thuế đất" dành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc


Mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành


HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'hướng dẫn ghi chép nhật ký khoan và mẫu của nhật ký khoan', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cong ty TNHH có hai thành viên trở lên

Tài liệu tham khảo Mẫu MG­2 của Sở kế hoạch và đầu tư, Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cong ty TNHH có hai thành viên trở lên


MẪU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT KT-XH NÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2013-2015

Mẫu số 01A/BC-KH UBND xã (huyện)………… KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT KT-XH NÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2013-2015 ĐVT: Triệu đồng STT 1 Danh mục công trình 2 Tổng cộng: Địa điểm xây dựng 3 Quy mô 4 Tgian dự kiến KC-HT 5 Tổng mức ĐT/Dự toán 6 Nguồn vốn đề nghị hỗ trợ theo QĐ số ……….của UBND tỉnh Tổng số 7 Năm 2013 8 Năm 2014 9 Năm 2015 10


BIỂU MẪU " DI CHÚC - MẪU SỐ 57/DC"

Biểu mẫu thực hiện di chúc mẫu số 57/DC


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 17/THQ


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

08B/YT Ngộ độc thực phẩm
 • 23/07/2010
 • 51.022
 • 181
Phiếu điều chỉnh sai lầm
 • 26/03/2013
 • 85.828
 • 314

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu