Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 sau đây sẽ giúp các bạn biết cách biên soạn một tờ đơn đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết được mẫu đơn cụ thể.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, Dự tuyển công chức năm 2016, Công chức thuế, Đăng ký dự tuyển công chức thuế, Mẫu đơn dự tuyển công chức, Đơn đăng ký dự tuyển công chức thuế
4.7 5 176
 • 5 - Rất hữu ích 123

 • 4 - Tốt 53

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Tài liệu tham khảo mẫu Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh) (Ban hành kèm theo Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Nhà đầu tư : Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: [11] 1. Tên dự án đầu...


MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ/ MẮM CÁ AN GIANG

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô/ mắm cá an giang', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…………, ngày … tháng … năm…... ...


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB

Tài liệu tham khảo tiêu chí đánh giá kết quả đề tài thuộc dự án khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay adb (Ban hành kèm theo Quyết định số 3369/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


MẪU QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Mẫu quyết định số 01 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------Số: ……../QĐ-TGTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Căn cứ Điều 46 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành...


BIỂU MẪU "DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC "

Mẫu danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc theo Mẫu số 04 ban hành trong THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC


Mẫu số: 04/UNTH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)


Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mẫu "Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên"


Mẫu Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo mẫu Tài liệu tham khảo (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

GIẤY XÁC NHẬN BÀN GIAO
 • 11/04/2013
 • 53.172
 • 700
Advisory circular
 • 07/04/2018
 • 75.759
 • 209
Mẫu đơn xin việc - Dài hạn
 • 06/07/2009
 • 85.748
 • 690
Đơn đề nghị nghỉ phép năm
 • 30/09/2013
 • 71.549
 • 189

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu