Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu Quy định quản lý hồ sơ - Phiếu đề nghị mượn hồ sơĐánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu đề nghị mượn hồ sơ Phiếu đề nghị mượn hồ sơ kinh tế, quản lý, văn bản, biểu mẫu, biểu mẫu hành chính nhân sự
4.3 5 3089
  • 5 - Rất hữu ích 1.052

  • 4 - Tốt 2.037

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. Mã tài liệu: HC-14-BM02 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ Họ và tên: ............................................................................................................................................. Đơn vị: .................................................................................................................................................. Đề nghị đơn vị: .................................................................................................................................... Vui lòng cho mượn những tài liệu - hồ sơ sau: STT Tên tài liệu - hồ sơ Mã số Thời gian Mục đích sử dụng trả Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ □ Chấp nhận □ Không chấp nhận Lý do không chấp nhận: .............................................. ........................................................................................ ........................................................................................ Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ CUNG CẤP Tình trạng tài liệu - hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận Ý kiến khác: ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ CUNG CẤP ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Phiếu điều chỉnh sai lầm

Tài liệu tham khảo Phiếu điều chỉnh sai lầm - Mẫu số C6-09/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"


MẪU DANH MỤC XE Ô TÔ GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Mẫu số 02-DM/ĐVSN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


Mẫu phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

Mẫu phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề


Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ

Báo cáo nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học (sau đây gọi tắt là báo cáo khoa học) là văn bản tổng kết đánh giá các kết quả nghiên cứu của cơ quan thực hiện đề tài, là cơ sở để Hội đồng KHCN tỉnh nghiệm thu đánh giá. Trong những năm qua, khi nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh, Hội đồng KHCN tỉnh thấy rằng các báo cáo viết không thống nhất, nhiều chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện và viết báo cáo tốt, thể hiện được tính nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học,......


BIỂU MẪU: "TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP"

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


Biểu mẫu " Điều lệ hợp tác xã thương mại"

Biểu mẫu " Điều lệ hợp tác xã thương mại"


Mẫu Biên nhận hồ sơ

Mẫu Biên nhận hồ sơ


Biểu mẫu " Thông báo thay đổi nội dung đăng ký KD"

Biểu mẫu " Thông báo thay đổi nội dung đăng ký KD của doanh nghiệp"


07B/TNMT_Cường độ tiếng ồn và độ rung tại khu công nghiệp, khu tập trung dân cư

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/tnmt_cường độ tiếng ồn và độ rung tại khu công nghiệp, khu tập trung dân cư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu