Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Optimal control for the target-tracking problem using three-axis camera gimbals

In this paper, the target-tracking problem of a 3-axis camera gimbal mounted on a flying vehicle is considered. In order to keep the camera’s line of sight continuously pointing to a moving target, an optimal controller using LQR control techniques is applied. The motion equations of the gimbal system are derived by the Lagrangian approach considering the vehicle motion.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Cơ khí - Chế tạo máy

Thermodynamics Interaction Studies Solids, Liquids and Gases 2011 Part 12

Tham khảo tài liệu 'thermodynamics interaction studies solids, liquids and gases 2011 part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Material Science_ Vol 1 of 2 - US DOE (1993) WW Part 12

Tham khảo tài liệu 'material science_ vol 1 of 2 - us doe (1993) ww part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT23

Những câu hỏi lý thuyết kèm đáp án có trong Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT23 giúp các bạn sinh viên cao đẳng nghề ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả cho kỳ thi tốt nghiệp.


Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 part 9

Tham khảo tài liệu 'sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mỗi liên hệ giữa lịch sử phát triển ngành cơ khí và môn cơ khí

Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống: Tạo ra các máy móc thay thế các phương tiện lao động thủ công và tạo ra năng suất cao hơn. Giúp lao động sản xuất và sinh hoạt đời sống của con gười trở nên nhẹ nhàng.


MEASURE Evaluation_2

Tham khảo tài liệu 'measure evaluation_2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Advances in Gas Turbine Technology Part 12

Tham khảo tài liệu 'advances in gas turbine technology part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Engineering Materials vol 2 Part 9

Tham khảo tài liệu 'engineering materials vol 2 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Material Science_ Vol 1 of 2 - US DOE (1993) Episode 1

Tham khảo tài liệu 'material science_ vol 1 of 2 - us doe (1993) episode 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


LEGO MINDSTORMS - Building Robots Part 15

Tham khảo tài liệu 'lego mindstorms - building robots part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đầu máy Diezel – 8
  • 13/10/2009
  • 28.730
  • 550

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu