Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo

Tài liệu tham khảo bài giảng Năng lượng tái tạo ( bộ môn điện công nghiệp, khoa điện - điện tử, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM ) - Phần 1 Lý thuyết về năng lượng tái tạoĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo phân loại năng lượng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện
4.4 5 2237
 • 5 - Rất hữu ích 981

 • 4 - Tốt 1.256

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. --- --- BÀI GI NG: NĂNG LƯ NG TÁI T O
 2. M C TIÊU Sau khi h c xong ph n này, ngư i h c có kh nă ng: Trình bày ư c các lý thuy t v nă ng lư ng tái t o. Trình bày ư c các quy trình thi t k các ngu n nă ng lư ng tái t o . Trình bày ư c các ti m nă ng và cơ h i ng d ng năng lư ng tái t o t i Vi t Nam. 2 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 3. N I DUNG Ph n 1: Lý thuy t vê năng lư ng tái t o I. Lý thuy t v nă ng lư ng tái t o II. Nă ng lư ng m t tr i III. Nă ng lư ng gió IV. Năng lư ng th y i n V. Nă ng lư ng th y tri u và sóng VI. Năng lư ng a nhi t VII. Nă ng lư ng sinh kh i Ph n 2: Năng lư ng tái t o t i Vi t Nam I. Ti m nă ng nă ng lư ng tái t o t i Vi t Nam II. Hi n tr ng phá t tri n nă ng lư ng tá i t o t i Vi t Nam. III. Nh ng v n ê t n t i và cơ h i ng d ng NLTT t i VN. 3 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 4. Nh ng h u qu … 4 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 5. Năng lư ng… 5 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 6. T NG QUAN Hi n nay trên th gi i ang h i h phát tri n, ng d ng ngu n nă ng lư ng tái t o vì: Nă ng lư ng truy n th ng (than, d u,…) s p c n ki t . Ngu n cung c p bi n ng v giá c . Phát th i hi u ng nhà kính gây hi u ng nóng lên toàn c u. Nă ng lư ng truy n th ng gây ô nhi m môi trư ng. S d ng nă ng lư ng truy n th ng gây ra các tai h a như h n hán, lũ l t x y ra trên toàn c u. Nhu c u s d ng nă ng lư ng ngày càng tă ng. 6 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 7. T NG QUAN Ngu n nă ng lư ng tái t o ư c các qu c gia trên th gi i nghiên c u và ng d ng vì nó có nh ng ư u i m sau: NLTT s d ng ngu n nă ng lư ng có s n trong thiên nhiên và không gây ô nhi m môi trư ng. NLTT gi m lư ng ô nhi m và khí th i t các h t h ng NL truy n th ng. S d ng NLTT s làm gi m hi u ng nhà kính. Góp ph n vào vi c gi i quy t v n nă ng lư ng. Gi m b t s ph t hu c vào s d ng nhiên li u hóa th c h. 7 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 8. PH N 1: LÝ T HUY T V NĂNG LƯ NG T ÁI T O 8 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 9. I. LÝ THUY T V NĂ NG LƯ NG TÁI T O 1. Khái ni m: NLTT là nă ng lư ng thu ư c t nh ng ngu n liên t c ư c xem là vô h n. 2. Ngu n g c năng l ư ng tái t o: H u h t các ngu n nă ng lư ng u có ngu n g c t m t tr i. Năng lư ng ma tnhi i t th gió ytr i n 9 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 10. I. LÝ THUY T V NĂ NG LƯ NG TÁI T O 3. Phân lo i năng l ư ng tái t o Ngu n g c t b c xa m t tr i: Gió, m t tr i, th y i n, sóng… Ngu n g c t nhi t nă ng trá i t: a nhi t Ngu n g c t hê ng nă ng Trá i t – M t Tră ng: Th y tri u Các ngu n nă ng lư ng tái t o nh khá c Năngălnglưư ng a y tritrt i n Năng lng th gió t y u mnhi Nư 4. Vai trò năng l ư ng tái t o ng th sóng Vê môi tr ư ng Vê kinh tê xã h i Vê an ninh qu c gia 10 Bài gi ng Năng lư ng tái t o

Tài liệu cùng danh mục Năng lượng

There are times, however, when we are more interested in finding the function from which the

There are times, however, when we are more interested in finding the function from which the integrand came (i.e., finding the antiderivative) than in finding the actual change. Then we must recognize that the derivative of a constant is zero, so any arbitrary constant added to the integral vanishes in finding the integrand. Thus we may write ∫ − nRT dP nRT = +c 2 P P (A34) where c is an arbitrary, or unknown, constant. Such an expression is called an indefinite integral. 7/10/07 A- 131 ...


lò hơi - nhà máy nhiệt điện , chương 6

Tham khảo tài liệu 'lò hơi - nhà máy nhiệt điện , chương 6', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiết kiệm và tái sử dụng năng lượng trong sản xuất - PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Nguyên

Cùng với sự phát triển của nền công nghiệp, vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm luôn đi đôi với việc tăng chi phí nhiên liệu cho sản xuất điện năng và nhiệt năng. Trong giai đoạn phát triển hiện nay thì việc tiết kiệm năng lượng của các xí nghiệp bao hàm tiết kiệm năng lượng điện và năng lượng nhiệt.


Năng lượng mặt trời phần lý thuyết và ứng dựng phần 1

Tham khảo tài liệu 'năng lượng mặt trời phần lý thuyết và ứng dựng phần 1, kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


transformer engineering design and practice 1_phần 7

Những tổn thất lạc trong các cuộn dây được tiếp tục phân loại như xoáy mất và lưu hành mất hiện tại. Các thiệt hại lạc khác xảy ra ở các bộ phận kết cấu thép. Luôn luôn có một số lượng các lĩnh vực rò rỉ trong tất cả các loại máy biến áp, máy biến áp điện lớn (giới hạn kích thước do hạn chế giao thông và không gian)


Giáo trình phân tích ứng dụng độ phóng đại tỷ xích của các khối bán cầu phân giải p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích ứng dụng độ phóng đại tỷ xích của các khối bán cầu phân giải p7', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


An Encyclopedia of the History of Technology part 106

An Encyclopedia of the History of Technology part 106. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....


Fundamentals of Multiphase Flows Christopher E. Brennen California Institute of Technology

This book is targeted to graduate students and researchers at the cutting edge of investigations into the fundamental nature of multiphase flows. It is intended as a reference book for the basic methods used in the treatment of multiphase flows. The subject of multiphase flows encompasses a vast field whose broad spectrum presents a problem for the experimental and analytical methodologies that might be appropriate for the reader's interests. The aim of Fundamentals of Multiphase Flow is to bring much of this fundamental understanding together into one book, presenting a unifying approach to the fundamental ideas of multiphase flows. The...


Energy Management Handbook for Homeowners phần 2

Khi mua một thiết bị, bạn phải trả nhiều hơn giá chỉ bán, bạn cam kết chính mình để thanh toán các chi phí chạy các thiết bị cho miễn là bạn sở hữu nó. Những chi phí năng lượng có thể tăng lên một cách nhanh chóng. Ví dụ, một chiếc tủ lạnh chạy từ 15 đến 20 năm chi phí 2-3 lần nhiều như giá mua ban đầu của đơn vị và các bóng đèn


Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 2 (Bài 4) - TS. Nguyễn Quang Nam

Bài giảng "Năng lượng tái tạo - Chương 2 (Bài 4): Năng lượng mặt trời" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ chế tạo pin quang điện, đặc tính tải của pin quang điện, dò điểm công suất cực đại (MPPT). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bảo toàn năng lượng
 • 27/09/2012
 • 24.040
 • 402
Nhà máy điện mặt trời
 • 06/01/2010
 • 30.675
 • 978

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu