Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo

Tài liệu tham khảo bài giảng Năng lượng tái tạo ( bộ môn điện công nghiệp, khoa điện - điện tử, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM ) - Phần 1 Lý thuyết về năng lượng tái tạoĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo phân loại năng lượng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện
4.4 5 2237
 • 5 - Rất hữu ích 981

 • 4 - Tốt 1.256

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. --- --- BÀI GI NG: NĂNG LƯ NG TÁI T O
 2. M C TIÊU Sau khi h c xong ph n này, ngư i h c có kh nă ng: Trình bày ư c các lý thuy t v nă ng lư ng tái t o. Trình bày ư c các quy trình thi t k các ngu n nă ng lư ng tái t o . Trình bày ư c các ti m nă ng và cơ h i ng d ng năng lư ng tái t o t i Vi t Nam. 2 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 3. N I DUNG Ph n 1: Lý thuy t vê năng lư ng tái t o I. Lý thuy t v nă ng lư ng tái t o II. Nă ng lư ng m t tr i III. Nă ng lư ng gió IV. Năng lư ng th y i n V. Nă ng lư ng th y tri u và sóng VI. Năng lư ng a nhi t VII. Nă ng lư ng sinh kh i Ph n 2: Năng lư ng tái t o t i Vi t Nam I. Ti m nă ng nă ng lư ng tái t o t i Vi t Nam II. Hi n tr ng phá t tri n nă ng lư ng tá i t o t i Vi t Nam. III. Nh ng v n ê t n t i và cơ h i ng d ng NLTT t i VN. 3 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 4. Nh ng h u qu … 4 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 5. Năng lư ng… 5 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 6. T NG QUAN Hi n nay trên th gi i ang h i h phát tri n, ng d ng ngu n nă ng lư ng tái t o vì: Nă ng lư ng truy n th ng (than, d u,…) s p c n ki t . Ngu n cung c p bi n ng v giá c . Phát th i hi u ng nhà kính gây hi u ng nóng lên toàn c u. Nă ng lư ng truy n th ng gây ô nhi m môi trư ng. S d ng nă ng lư ng truy n th ng gây ra các tai h a như h n hán, lũ l t x y ra trên toàn c u. Nhu c u s d ng nă ng lư ng ngày càng tă ng. 6 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 7. T NG QUAN Ngu n nă ng lư ng tái t o ư c các qu c gia trên th gi i nghiên c u và ng d ng vì nó có nh ng ư u i m sau: NLTT s d ng ngu n nă ng lư ng có s n trong thiên nhiên và không gây ô nhi m môi trư ng. NLTT gi m lư ng ô nhi m và khí th i t các h t h ng NL truy n th ng. S d ng NLTT s làm gi m hi u ng nhà kính. Góp ph n vào vi c gi i quy t v n nă ng lư ng. Gi m b t s ph t hu c vào s d ng nhiên li u hóa th c h. 7 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 8. PH N 1: LÝ T HUY T V NĂNG LƯ NG T ÁI T O 8 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 9. I. LÝ THUY T V NĂ NG LƯ NG TÁI T O 1. Khái ni m: NLTT là nă ng lư ng thu ư c t nh ng ngu n liên t c ư c xem là vô h n. 2. Ngu n g c năng l ư ng tái t o: H u h t các ngu n nă ng lư ng u có ngu n g c t m t tr i. Năng lư ng ma tnhi i t th gió ytr i n 9 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 10. I. LÝ THUY T V NĂ NG LƯ NG TÁI T O 3. Phân lo i năng l ư ng tái t o Ngu n g c t b c xa m t tr i: Gió, m t tr i, th y i n, sóng… Ngu n g c t nhi t nă ng trá i t: a nhi t Ngu n g c t hê ng nă ng Trá i t – M t Tră ng: Th y tri u Các ngu n nă ng lư ng tái t o nh khá c Năngălnglưư ng a y tritrt i n Năng lng th gió t y u mnhi Nư 4. Vai trò năng l ư ng tái t o ng th sóng Vê môi tr ư ng Vê kinh tê xã h i Vê an ninh qu c gia 10 Bài gi ng Năng lư ng tái t o

Tài liệu cùng danh mục Năng lượng

Coal America’s Energy Future phần 9

Bởi vì họ có thể trở nên quan trọng trong tương lai, dữ liệu cũng được cung cấp cho thạch tín, crom và selen. Các mục tiêu làm sạch để giảm tro và lưu huỳnh trong than sạch, và không có nỗ lực đặc biệt đã được thực hiện để loại bỏ các nguyên tố vi lượng trong bất kỳ của những thử nghiệm này.


Distributed Arrays of Small Instruments for Solar-Terrestrial Research Report of a Workshop

The Sun is the primary source of energy at Earth, and the Sun’s output determines the conditions in interplanetary space at Earth and throughout the solar system. Earth’s magnetic field and associated electrical current systems are continuously reacting to changing conditions in the solar wind that are driven by processes occurring at the Sun. The characteristics of Earth’s ionosphere and neutral thermosphere are influenced both by local processes and by coupling of the ionosphere and thermosphere to the overlying regions of the geospace1 environment....


Chính sách phát triển năng lượng bền vững: Sự giao thoa của an ninh cung cấp và vấn đề biến đổi khí hậu

Bài viết Chính sách phát triển năng lượng bền vững: Sự giao thoa của an ninh cung cấp và vấn đề biến đổi khí hậu phân tích thực chứng và đúc kết những xu hướng nghiên cứu mới nhất về chính sách năng lượng, chỉ ra sự đối lập giữa chính sách, kịch bản sử dụng năng lượng cũ và mới.


Nghiên cứu tuyển lại than trung gian bàn đãi khí thuộc mỏ than Mạo Khê

Nghiên cứu tuyển lại than trung gian bàn đãi khí thuộc mỏ than Mạo Khê trình bày một số tính chất của loại than trung gian bàn đãi khí bao gồm: Thành phần độ hạt, thành phần tỷ trọng, tính khả tuyển và độ tro của than.


tính toán các hệ thống điều hòa không khí, Chương 7

Nguyên lý cơ bản của Điều hoà không khí là cấp không khí có trạng thái không khí thích hợp sau khi đã được xử lý nhiệt - ẩm vào phòng để khử nhiệt thừa và ẩm thừa trong phòng và bằng cách đó giữ cho nhiệt độ và độ ẩm của không khí bên trong phòng ổn định ở mức đã chọn tuỳ theo yêu cầu tiện nghi hoặc công nghệ. Phương pháp tính cân bằng nhiệt trong đồ án này theo phương pháp Carrier, các bước đã được em trình bày ở chương 3. Theo phương pháp Carrier...


HYDRODYNAMICS – THEORY AND MODEL

The final article in this section presents a modification to the Green’s function approach for modeling acoustic pressure, where the use of conformal mapping is replaced by a group of bound vortices. The author shows that the approach is readily extended to three dimensions. The method is discussed in the context of aircraft noise.


Sử dụng năng lượng hiệu quả trong các công trình xây dựng

Việc đấu tranh chống lại sự biến đổi khí hậu trên trái đất đang là một chủ đề nóng bỏng. Con người là yếu tố chủ đạo trong cuộc đấu tranh đó, và một trong những mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu sự tiêu hao năng lượng trong các công trình xây dựng. Tăng hiệu ứng khí thải nhà kính, tăng sự kết tụ khí CO2 trong bầu khí quyển... từ đó góp phần làm trái đất ngày một nóng lên, công trình xây dựng có những ảnh hưởng to lớn đến môi trường mà không phải bất kỳ...


Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phân bố năng lượng phóng xạ p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phân bố năng lượng phóng xạ p4', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hệ thống bậc thang thuỷ điện trên sông Mê Kong 1

Hệ thống bậc thang thuỷ điện trên sông Mê Kong 1 Mùa khô hạn tàn khốc mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,1m, trong khi xâm nhập mặn sâu vào khoảng 30-40 km. Tại thị xã Vị Thanh (Hậu Giang), nước mặn đã xâm nhập sâu vào các xã Tân Tiến, Hỏa Tiến và Hỏa Lựu. Độ mặn đo được ngày 26.2 từ 3,1 - 5 phần ngàn, dự báo trong những ngày tới gặp triều cường nước mặn xâm nhập sâu hơn vào nội ô thị xã Vị Thanh và nồng độ có...


Làm cách nào giảm bớt hóa đơn năng lượng

Bạn có thể biến đổi lượng nhiệt bị bỏ phí đó thành điện năng cho ngôi nhà của bạn và giảm bớt số tiền bạn phải chi cho các hóa đơn tiền điện, khí đốt và dầu đốt. Hàng xóm nhà bạn có thể đã có người làm được điều này bằng cách đặt các bộ thu năng lượng mặt trời trên mái nhà hoặc ở ngoài sân. Trước khi trèo lên mái nhà với một cuộn thước dây và sổ tay, bạn hãy làm cho ngôi nhà của bạn có hiệu suất sử dụng năng lượng cao hơn. Phần...


Tài liệu mới download

Ebook Sống 24 giờ một ngày
 • 31/03/2018
 • 57.856
 • 231

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ENERGY MANAGEMENT HANDBOOKS phần 7
 • 06/10/2011
 • 78.469
 • 337

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu