Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nâng cao hiệu quả thu phí dịch vụ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Các dịch vụ của các Ngân hàng phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của các cá nhân cũng như các doanh nghiệp đã và đang chứng minh sự hữu ích và tiện lợi trong quá trình phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các dịch vụ này là nguồn thu an toàn và ổn định cho các Ngân hàng thương mại, mặc dù vậy, tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các Ngân hàng Việt Nam còn khá thấp so với hệ thống các ngân hàng Thương mại của các nước khác. Dựa trên kết quả nghiên cứu về hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bài viết đánh giá thực hoạt động thu phí dịch vụ của BIDV, đồng thời đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả thu phí dịch vụ, tận dụng tốt những cơ hội và lợi thế trên cơ sở phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức; đứng vững trước những nguy cơ tiềm ẩn của thị trườngĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Nguyễn Thị Hồng Yến và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

105(05): 39 - 47

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU PHÍ DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
Nguyễn Thị Hồng Yến*, Trần Phạm Văn Cương
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT
Các dịch vụ của các Ngân hàng phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của các cá nhân cũng như các
doanh nghiệp đã và đang chứng minh sự hữu ích và tiện lợi trong quá trình phát triển mạnh mẽ nền
kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các dịch vụ này là nguồn thu an
toàn và ổn định cho các Ngân hàng thương mại, mặc dù vậy, tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm
dịch vụ ngân hàng của các Ngân hàng Việt Nam còn khá thấp so với hệ thống các ngân hàng
Thương mại của các nước khác. Dựa trên kết quả nghiên cứu về hoạt động của Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam, bài viết đánh giá thực hoạt động thu phí dịch vụ của BIDV, đồng thời
đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả thu phí dịch vụ, tận dụng tốt những cơ hội và
lợi thế trên cơ sở phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, nhằm vượt qua những khó
khăn, thách thức; đứng vững trước những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường.
Từ khoá: ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng, hiệu quả thu phí dịch vụ, đánh giá hiệu
quả thu phí dịch vụ của BIDV.

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM*
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (ĐT & PT) được thành lập theo quyết định số 117/TTG ngày
26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi là ngân hàng Kiến Thiết. Sau 50 năm xây dựng,
phát triển và trưởng thành ngân hàng ĐT & PT ngày nay đã nhiều lần mang những tên gọi khác
nhau: Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam (từ năm 1957), ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam
(từ 1981), ngân hàng ĐT & PT (từ 1990). Như vậy, về cơ bản sự phát triển của ngân hàng ĐT &
PT qua hai thời kì, trước và sau đổi mới. Từ ngày 1/5/2012 Ngân hàng ĐT & PT chuyển thành
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Hình 1. Mô hình tổ chức Hội sở chính của BIDV

Nguồn: Từ BIDV, năm 2012.
*

Tel: 0912 662 033

39

44Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Yến và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Hội sở chính sau khi đổi mới mô hình hoạt động
sẽ gồm 7 khối. Đó là: Khối Ngân hàng Bán
buôn, Khối Bán lẻ và mạng lưới, Khối vốn và
Kinh doanh vốn, Khối Quản lý rủi ro, Khối Tác
nghiệp, Khối Tài chính- kế toán, Khối Hỗ trợ.
Như vậy, có thể thấy mô hình tổ chức của ngân
hàng BIDV là tương đối rộng. Điều này là một
cơ sở tốt cho ngân hàng BIDV có nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh.
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU PHÍ
DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước
Trong những năm qua, ngân hàng ĐT&PT đã
đạt kết quả tốt trong việc thực hiện dịch vụ
thanh toán trong nước. Doanh số thanh toán
tăng đều qua các năm, số món và phí chuyển
tiền năm 2012 tăng khoảng 400% so với năm
2008. Thu phí ròng năm 2012 đạt 285 tỷ
VND trong khi năm 2011 chỉ đạt được 178.7
tỷ VND.
Dịch vụ Thanh toán quốc tế
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế được thực hiện
tại ngân hàng BIDV từ những năm 1990
nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong vài năm
trở lại đây. Đến năm 2012 đã có 111 chi nhánh
có dịch vụ thanh toán quốc tế, trong khi con số
này năm 1998 là 19 chi nhánh, ngân hàng
BIDV đã phát triển mạnh các ngân hàng đại lý
và xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu mở
đường cho hướng dẫn ngân hàng ra ngoài lãnh
thổ trên phạm vi toàn thế giới.
Tuy nhiên, hoạt động thanh toán quốc tế tại
ngân hàng BIDV còn một số những tồn tại như:
Thứ nhất, thị phần thanh toán của ngân hàng
BIDV còn ở mức thấp. Thị phần thanh toán
quốc tế của ngân hàng BIDV đến cuối năm
2012 vẫn chưa đạt 15%. Trong điều kiện hội
nhập hiện nay, tỷ trọng thị phần thanh toán

105(05): 39 - 47

quốc tế thấp như vậy là một áp lực phát triển
đối với ngân hàng BIDV.
Thứ hai, việc mở rộng thanh toán quốc tế của
ngân hàng BIDV chưa được chú trọng, khách
hàng được thỏa mãn dịch vụ này qua ngân
hàng BIDV chưa nhiều, chất lượng dịch vụ
chưa cao. Thời gian thanh toán còn chậm,
dịch vụ chưa đa dạng, thủ tục rườm rà ngân
hàng BIDV còn thiếu kinh nghiệm trong triển
khai phát triển dịch vụ này.
Dịch vụ thẻ
BIDV là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam
phủ rộng mạng lưới ATM tại 63/63 tỉnh
thành phố trên cả nước. Số lượng giao dịch
và doanh số giao dịch qua ATM qua từng
năm đều tăng trưởng ở mức cao thể hiện
việc sử dụng thẻ đã dần trở thành thói quen
của người dân Việt Nam.
Mạng lưới ATM của BIDV liên tục được mở
rộng qua các năm, kéo theo tốc độ gia tăng số
lượng giao dịch và doanh số giao dịch luôn ở
mức rất cao. Năm 2007 với sự kiện BIDV kết
nối thành công với Banknetvn, số lượng giao
dịch qua ATM của BIDV gia tăng.
Số lượng máy ATM của BIDV chủ yếu tập
trung tại các tỉnh thành phố lớn như: Hà Nội
(163 máy), Tp.HCM (212 máy), Hải Phòng
(25 máy), Quảng Ninh (31 máy), Đà Nẵng
(26 máy), Bình Dương (34 máy), Bà rịa Vũng
tàu (26 máy)….
Doanh số giao dịch qua ATM qua từng năm
đều tăng trưởng ở mức cao, số lượng giao
dịch bình quân/máy năm 2012 đạt 36.324
giao dịch, doanh số giao dịch bình quân đạt
25,9 tỷđ/1máy. Tần suất giao dịch thành công
trung bình đạt 3608 giao dịch/máy/tháng.

Bảng 1. Số lượng và doanh số giao dịch trên ATM BIDV
Năm

Máy ATM (lũy kế)

Số lượng giao dịch

Doanh số (tỷ đồng)

2009
2010
2011
2012

390
694
973
994

12.500.000
23.750.000
36.005.793
43.628.326

4.689
18.286
26.058
35.008

Nguồn: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2012

40

45Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Yến và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

105(05): 39 - 47

Bảng 2. Kết quả thanh toán thẻ Banknetvn trên ATM BIDV
Năm
2011
2012

Số lượng
giao dịch
130,000
2.588.899

Số lượng giao
dịch rút tiền
100.000
1.747.900

Doanh số
(tỷ đồng)
90
1.343

Thu phí
(triệu đồng)
300
3.761

Nguồn: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2012

Hệ thống ATM của BIDV chính thức chấp
nhận thanh toán thẻ VISA vào tháng 9/2006
và chấp nhận thanh toán thẻ của các ngân
hàng thành viên Banknetvn vào tháng 1/2007.
Việc kết nối thành công với VISA và
Banknetvn đã nâng cao hiệu quả hoạt động
của hệ thống ATM một cách rõ rệt, thể hiện ở
số lượng giao dịch và doanh số giao dịch
không ngừng gia tăng hàng năm, đặc biệt
doanh số thu phí từ VISA và Banknetvn liên
tục gia tăng một cách ổn định và trở thành
một nguồn thu quan trọng trong tổng thu nhập
của hoạt động kinh doanh thẻ (thường chiếm
trên 40% tổng thu phí dịch vụ thẻ).
Dịch vụ đại lý, ủy thác
Trong những năm vừa qua dịch vụ đại lý, ủy
thác của ngân hàng BIDV chủ yếu là trong
lĩnh vực rút vốn giải ngân, cho vay lại. Đến
cuối năm 2012, ngân hàng BIDV đã tiếp nhận
thêm 20 chương trình, dự án với tổng số vốn
ủy thác đạt tương đương 742 triệu USD.
Doanh số rút vốn đạt 4.256 tỷ VND, doanh số
cho vay đạt 2.281 tỷ VND. Dư nợ ủy thác đạt
6.884 tỷ VND. Lũy kế lãi và phí từ hoạt động
đại lý ủy thác đạt 6.8 tỷ VND.
Tuy nhiên, hoạt động này tại ngân hàng
BIDV còn một số tồn tại sau:
Loại hình dịch vụ ủy thác chủ yếu là cho vay
- thu nợ ủy thác. Trong khi đó việc thực hiện
quản lý hoạt động tài chính cho cá nhân và
doanh nghiệp thương mại là chưa được thực
hiện tại ngân hàng BIDV. Đây là thị trường
tiềm năng đầy hứa hẹn mà ngân hàng BIDV
chưa khai thác.
Một số lớn các chi nhánh của ngân hàng
BIDV không có và không quan tâm đến
nghiệp vụ này. Hoạt động ủy thác, đại lý chưa
thực sự tương xứng với tiềm năng và nhu cầu
thị trường.

Doanh số dịch vụ đại lý, ủy thác chưa cao do
một thị trường lớn về loại hình dịch vụ này chưa
được nhìn nhận và sự phát triển: ủy thác thương
mại của doanh nghiệp và ùy thác cá nhân.
Chưa có nhiều sản phẩm ủy thác đầu tư như: ủy
thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, kế
hoạch tiền lương, ủy thác trong di chúc quản lý
tài sản…
Dịch vụ bảo hiểm
Doanh số thu phí bảo hiểm năm 2012 đạt
60238 triệu VND, tăng 29% so với năm 2009.
Nếu so sánh trên chỉ tiêu bảo hiểm gốc thì thị
phần của BIC đã tăng từ 0.45 năm 2009 lên
1.35% vào năm 2012.
Tuy nhiên, nghiệp vụ của ngân hàng BIDV
còn tồn tại một số điểm sau:
Thứ nhất, loại hình nghiệp vụ bảo hiểm còn
đơn diệu, chưa có nhiều hình thức phong phú.
Hiện nay, mới chỉ có 8 nghiệp vụ bảo hiểm số lượng quả là ít ỏi.
Thứ hai, thị phần bảo hiểm của ngân hàng
BIDV chiếm rất ít trên thị trường. Trong khi
thị trường bảo hiểm rộng lớn và có tiềm năng.
Dịch vụ khác
Các dịch vụ như tư vấn, thu xếp phát hành trái
phiếu doanh nghiệp; dịch vụ BSMS, thanh
toán lương, thanh toán hóa đơn Viettel,
chuyển tiền nhanh WU… là những nghiệp vụ
mới được triển khai tại ngân hàng BIDV
trong thời gian gần đây. Việc phát triển các
nghiệp vụ trung gian tại ngân hàng BIDV
được coi là trọng tâm của hoạt động ngân
hàng. Kết quả đến ngày 31 tháng 12 năm
2012, lần đầu tiên thu dịch vụ ròng của ngân
hàng đạt 2.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng
cao nhất từ trước tới nay (tăng trưởng gấp 2
lần năm 20011 và gấp 4 lần so với năm 2010).
Thu dịch vụ ròng bình quân đầu người ước
41

46Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Yến và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

đạt 148 triệu đồng, tăng 80% so với năm
20011. Năm 2012 ngân hàng BIDV đã bứt
phá trở thành ngân hàng dẫn đầu về thu dịch
vụ. Nếu tính riêng thu nhập từ phí và hoa
hồng dịch vụ, con số 1.200 tỷ đã vượt xa lợi
nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần
có quy mô trung bình khá.
Tại ngân hàng BIDV, nghiệp vụ ngoại bảng
chủ yếu là nghiệp vụ bảo lãnh. Kết quả thu
phí bảo lãnh trên đã phản ánh phần nào sự
thành công của ngân hàng BIDV trong hoạt
động bảo lãnh. Tổng số thu phí từ nghiệp vụ
bảo lãnh cuối năm 2012 đạt 350 tỷ VND,
bằng 519 % so với năm 2008, chiếm tỷ trọng
18.8% trong tổng thu dịch vụ ròng của ngân
hàng. Doanh số bảo lãnh tăng mạnh qua các
năm, đến năm 2012 doanh số đạt 61.087 bằng
379% so với năm 2008. Chất lượng bảo lãnh
của ngân hàng BIDV khá tốt, biểu hiện là hầu
như không có việc ngân hàng phải trả thay
cho khách hàng. Bước đầu ngân hàng BIDV
đã xây dựng được những quy trình, quy chuẩn
về nghiệp vụ bảo lãnh và đang từng bước
triển khai toàn hệ thống.
Tuy nhiên, nghiệp vụ này tại ngân hàng
BIDV vẫn còn một số tồn tại sau:
Thứ nhất, các loại bảo lãnh được phát triển
chưa đều và chưa phát huy hết tiềm năng. Với
một mạng lưới chi nhánh tương đối rộng lớn
như hiện nay song quy mô của nghiệp vụ bảo
lãnh của ngân hàng BIDV chủ yếu là bảo lãnh
thực hiện hợp đồng trong khi một số loại bảo
lãnh khác lại có doanh số thấp hoặc hầu như
còn bỏ ngỏ.
Thứ hai, đối tượng được bảo lãnh chủ yếu là
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà
nước. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và
các đối tượng khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.
Kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng ĐT&PT
có bước phát triển khá nhanh doanh số mua
bán ngoại tệ tăng trưởng đều đặn trong mấy
năm gần đây và thu ròng về kinh doanh ngoại
tệ có sự tăng trưởng tốt.

105(05): 39 - 47

Năm 2012 doanh số mua bán đạt 45 tỷ VND
tăng 455% so với năm 2008, thu ròng về kinh
doanh ngoại tệ đạt 743.2 tỷ VND tăng 1299%
so với năm 2008. Năm 2012 này cũng chứng
kiến bước bứt phá ngoạn mục của hoạt động
kinh doanh ngoại tệ với lợi nhuận từ hoạt động
này tăng gấp 8 lần so với năm 2011, nâng tỷ
trọng trong tổng thu dịch vụ ròng đạt 40%.
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG THU PHÍ DỊCH VỤ CỦA
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
Trong phạm vi bài báo, chỉ đề cập đến hiệu
quả đối với bản thân ngân hàng từ góc độ
nghiên cứu về các nghiệp vụ mà ngân hàng
đang áp dụng.
Qua bảng 3 cho thấy, thu từ dịch vụ, thu từ
nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng BIDV tăng
đều qua các năm. Năm 2008 thu từ dịch vụ
mới chỉ đạt 269.5 tỷ đồng chiếm 4,6% trong
tổng thu nhập nhưng đến năm 2012 đạt tới
2.189 tỷ đồng chiếm 11.05% trong tổng thu
nhập. Kết quả này cho thấy thu nhập từ các
hoạt động phi lãi suất của ngân hàng (trước
chi phí hoạt động và dự phòng) tăng dần qua
các năm với tốc độ tăng trưởng qua các năm
đều cao hơn sự tăng trưởng của thu nhập từ
lãi cho vay; cho thấy ngân hàng đang cố gắng
đa dạng nguồn thu nhập. Từ một ngân hàng
chỉ cho vay ngắn hạn bằng nội tệ là chủ yếu,
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng không đáng
kể, chưa có các hoạt động thanh toán quốc tế
và kinh doanh đối ngoại, ngày nay ngân hàng
BIDV đã trở thành một ngân hàng kinh doanh
đa năng và đã đạt được những thành tựu nhất
định trong việc đa dạng hóa nghiệp vụ ngân
hàng: có nhiều hình thức cho vay mới; mở
rộng cho vay trung dài hạn, cho vay nhiều
thành phần kinh tế, phát triển nghiệp vụ đầu
tư, nghiệp vụ bảo lãnh, mở thêm nhiều hình
thức huy động vốn; thực hiện nhiều dịch vụ
ngân hàng mới, thành lập các công ty con để
kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê
tài chính. Chính vì điều này đã làm thay đổi
cơ cấu thu nhập của ngân hàng BIDV.

42

47Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Yến và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

105(05): 39 - 47

Bảng 3. Cơ cấu thu nhập của ngân hàng BIDV Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012
CHỈ TIÊU
Thu nhập từ lãi
Tăng trưởng (%)
Thu nhập lãi tiền gửi
Thu nhập lãi TTC
Thu nhập khác
Thu nhập từ phí DV
Tăng trưởng (%)
Hoạt động thanh toán
Hoạt động bảo lãnh
Hoạt động ngân quỹ
Dịch vụ đại lý
Hoạt động bảo hiểm
Thu phí dịch vụ khác
Thu nhập từ KD ngoại tệ
Thu từ kinh doanh vàng
Thu nhập hoạt động khác
Tăng trưởng (%)
Thu nhập cổ tức
Thu nhập thuần từ
Thu về các công cụ TC
phát sinh khác
Thu khác

2008
5.760.703

Đơn vị: Triệu đồng, %
2011
2012
13.753.824
17.541.256
39
28
1.846.186
1987177
187.551
532.983
3.167
4.175
1.017.847
2189357
71
115
423.067
832922
283.931
350.131
52.350
73.071
11.211
9.123
22.634
81.758
45.680
53.523
160.459
775.119
18.515
22.710
157.320
158.447
97
0,7
41.940
31.150
49.919
35.727

10.941
1.209

2009
7.608.382
32
553.869
125.712
2.307
377.613
40
151.666
111529
6.772
8.623
9.461
22.337
58.995
8.230
42.393
163
12.410
6.415

2010
9.927.180
30
979.111
111.778
40.092
594.617
57
226.377
181.696
34.184
11.251
14.840
1.445
111.760
13.064
79.947
89
15.706
36.857

568

810

2.810

22.757

38.392

3.408

22.758

24.574

42.704

53.178

233.367
66.354
29
269.595
120.523
67.461
3.701
9.426
7.650
22.259
32.703
5.872
16.126

Nguồn: Ngân hàng BIDV, năm 2012.
Bảng 4. Hiệu quả hoạt động thu phí dịch vụ của ngân hàng BIDV Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012
CHỈ TIÊU
Tồng chi phí/TSC (%)
Tổng chi phí/Tổng TN(%)
Lợi nhuận ròng/Tổng TN(%)
ROE
Chênh lệch lãi suất bình quân
Thu nhập lãi ròng/tổng thu nhập hoạt động

2008
8,2
55
13,60
10,44
2,42
61,61

2009
6,5
62
14,50
8,81
3,16
91,05

2010
4,7
66
16,20
14,23
2,37
80,42

2011
3,9
65
17,30
25,01
3,07
81,23

2012
4,1
68
16,90
13,6
2,89
68,3

Nguồn: Ngân hàng BIDV, năm 2012.

Qua các chỉ tiêu tính toán cho thấy hiệu quả
hoạt động thu phí dịch vụ của BIDV giai đoạn
2008 - 2012 như sau:
- Tỷ lệ tổng chi phí/Tổng tài sản có của ngân
hàng BIDV giảm dần qua các năm, nhưng
không có nghĩa là hiệu quả hoạt động của
ngân hàng được nâng lên vì với tỷ lệ chi
phí/tài sản là 4% như hiện nay thì vẫn cao

hơn chênh lệch lãi suất bình quân. Mà nguồn
thu chủ yếu của ngân hàng là hoạt động tín
dụng nên ngân hàng BIDV chưa có nhiều lợi
nhuận. Thực tế đó, buộc ngân hàng BIDV
phải mở rộng hơn nữa các nghiệp vụ, đơn vị
mới có thể nâng cao số lợi nhuận thu được.
- Hệ số Tổng chi phí/Tổng thu nhập tăng dần
qua các năm. Cho đến năm 2012 thì cứ 100
43

48Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

CHƯƠNG III: NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

Tài liệu tham khảo về ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng


MODERN MONEY MECHANICS: A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion

In many developing countries, international migration has emerged as a significant phenomenon. Within the context of globalization, people have become more mobile, and transient, both physically and technologically. The flows of international tourists around the world have increased to the order of millions. People working for transnational corporations have moved into different regions of the world where companies are expanding or i ntensifying their activities. People leave countries and continents to escape from natural disasters, wars and conflicts that cause or exacerbate famines. Van Hear (1998) labels some of these people as “new...


Bank: (Private Pilot) Airman Knowledge Test Question Bank

The European Banking Authority (EBA) published its recommendation relating to the European bank recapitalisation plan on 8 December 2011. This forms part of a broader set of EU measures agreed in October 2011 to restore confidence in the banking sector. By the end of June 2012, 65 banks must reach a 9% ratio of core Tier 1 capital to risk-weighted assets (RWA). Capital will be assessed net of valuation losses on EEA sovereign exposures incurred by end-September 2011 (“sovereign buffer”). The 31 banks located in the shaded area below the regulatory line (capital = 0.09 RWA) in Graph A (left-hand...


Giảm Thanh Toán Tiền Mặt

Có thể dễ dàng nhận thấy thanh toán bằng tiền mặt hiện nay vẫn rất phổ biến trong nền kinh tế nước ta. Trong những năm qua, các NH có nhiều nỗ lực trong việc cung cấp các sản phẩm-dịch vụ để có thể mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt qua NH nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc.


Vote No Houston Bonds November 6, 2012

Until 2007, information on Indian corporate bond market turnover was incomplete and largely anecdotal. In 2007, however, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) launched initiatives to ensure more comprehensive reporting of the over-the-counter (OTC) bond market (Figure 8). Current volumes are running at low levels—around 140 transactions amounting to about USD80 million per day. But corporate bond markets worldwide are typically illiquid, 5 so it may be overly optimistic to expect India to develop a uniquely liquid corporate bond market. Nonetheless, a more liquid market should eventually contribute to lower costs of capital for issuers. India’s corporate turnover ratio...


International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - June 2004

The Committee believes that a successful implementation of the revised Framework will provide banks and supervisors with critical experience necessary to address such challenges. The Committee understands that the IRB approach represents a point on the continuum between purely regulatory measures of credit risk and an approach that builds more fully on internal credit risk models. In principle, further movements along that continuum are foreseeable, subject to an ability to address adequately concerns about reliability, comparability, validation, and competitive equity....


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 (tt) - ThS. Trần Linh Đăng

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 Hệ thống ngân hàng nhằm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng và vai trò ngân hàng, đặc điểm của định chế tài chính phi ngân hàng, các loại hình và vai trò của các định chế, hệ thống ngân hàng Việt Nam.


Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Phương (ĐH Ngoại thương)

Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thanh toán quốc tế, các chủ thể tham gia thanh toán quốc tế, đặc điểm của một số hoạt động thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái và các loại tỷ giá, thị trường ngoại hối, chế độ quản lý ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


THE INTERNATIONAL ROLE OF THE EURO EVIDENCE FROM BONDS ISSUED BY NON-EURO AREA RESIDENTS

While common issuance has typically been regarded as a longer-term possibility, the more recent debate has focused on potential near-term benefits as a way to alleviate tension in the sovereign debt market. In this context, the introduction of Stability Bonds would not come at the end of a process of economic and fiscal convergence, but would come in parallel with further convergence and foster the establishment and implementation of the necessary framework for such convergence. Such a parallel approach would require an immediate and decisive advance in the process of economic, financial and political integration within the euro...


Ebook Fundamentals of financial management (12th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of financial management" has contents: An overview of financial management; financial markets and institutions; financial statements, cash flow, and taxes; analysis of financial statements; time value of money,...and other contents.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ vay vốn của ngân hàng
 • 12/04/2014
 • 33.046
 • 187
64 Câu Tài chính tiền tệ
 • 17/06/2015
 • 23.769
 • 964
hướng dẫn đầu tư vàng
 • 31/07/2010
 • 87.548
 • 360
Thuật ngữ thống kê
 • 27/10/2009
 • 65.180
 • 594
SECURITY FREEZE INFORMATION
 • 12/01/2013
 • 22.008
 • 752

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu