Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Một số kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết Một số kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trình bày nội dung của hoạt động tiêu chuẩn, chất lượng có vai trò ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh và gắn bó mật thiết với đời sống xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8484:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8484:2010 trình bày về vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tiêu chuẩn này.


22 TCN 243-98 - Phần 9

Tham khảo tài liệu '22 tcn 243-98 - phần 9', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


International Accounting Standard 23: Borrowing costs

This version was issued in March 2007 and includes amendments resulting from IFRSs issued up to 31 December 2008. Its effective date is 1 January 2009. IAS 23 Borrowing Costs was issued by the International Accounting Standards Committee in December 1993. It replaced IAS 23 Capitalisation of Borrowing Costs (issued March 1984).


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10947:2015 - ISO 17699:2003 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10947:2015 quy định hai phương pháp thử để đánh giá độ thấm hơi nước và độ hấp thụ hơi nước của mũ giầy hoặc giầy hoàn chỉnh, không kể vật liệu để đánh giá sự phù hợp với mục đích sử dụng. Mời các bạn tham khảo.


Ebook Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn lao động

Nội dung của ebook Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn lao động của Tập đoàn Adidas gồm có sơ đồ hướng dẫn, cơ bản luật của các tiêu chuẩn lao động, các tiêu chuẩn lao động cùng các hướng dẫn chi tiết cho các trường hợp đặc biệt.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5150:1990

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5150:1990 về Thịt và sản phẩm thịt - Phương pháp xác định dư lượng hoocmôn thyroxin quy định phương pháp xác định hoócmôn thyroxin tồn dư trong thịt và sản phẩm của thịt dùng làm thực phẩm cho người và thức ăn gia súc.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7275:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7275:2003 về xác định hàm lượng asen và chì trong đường trắng bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử áp dụng cho đường trắng và sản phẩm đường tinh luyện chứa đến 0,3 mg/kg asen và 0,3 mg/kg chì. Mời các bạn tham khảo.


Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam tập 5 quyển 1 part 9

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp việt nam tập 5 quyển 1 part 9', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 304:1997

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 304:1997 về Phân tích phân bón - Phương pháp xác định nitơ tổng số (Yêu cầu kỹ thuật) qui định phương pháp xác định nitơ tổng số cho các loại phân không có nitrat. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-139:2013/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-139:2013/BNNPTNT về phương pháp phối trộn và xử lý chất nền trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật quy định kỹ thuật phối trộn và xử lý chất nền dùng để trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật trên phạm vi toàn quốc.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 8239:2009
  • 26/04/2011
  • 51.880
  • 426

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu