Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Measuring sovereign risk with contingent claims analysis: The empirical evidence in southeast Asia credit markets

Measuring sovereign risk with contingent claims analysis: The empirical evidence in southeast Asia credit markets. This paper focuses on examining the degree to which the Contingent Claims Analysis is useful for Southeast Asia markets. Such a framework is initially developed for analyzing corporate sector default based on the theory of Black-Scholes options pricing.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng BIDV - 6

  • 4,80/5 (2340)

Khi đồng Việt Nam bị phá giá ở mức cao đã tạo sức ép đối với hàng nhập khẩu Việt Nam sang thỉtường thế giới phải giảm giá, nếu không họ sẽ không nhập hàng xuất khẩu của ta. Do vậy nguồn thu từ xuất khẩu hàng hoá đã giảm bớt do giá xuất khẩu giảm làm cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có thể phải ngừng sản xuất vì doanh thu không đủ để trang trải các yếu tố đầu vào. ...


Bài thuyết trình: Đánh giá thực trạng và định hướng hoạt động của NHTM Việt Nam

Huy động vốn nước ngoài: NHTM nhà nước ngoài: NHTM nhà nước có nhiều lợi thế do có uy tín lớn nhờ sự bảo trợ của nhà nước - Thực tế LS huy động của NHTMNN cao hơn. Huy động tiền gửi của dân: chiếm 43%/ tổng nguồn vốn huy động của hệ thống NHTM. Phát hành trái phiếu, cổ phiếu


PAYING FOR BANKING SERVICES: WHAT DETERMINES THE FEES? - CERGE-EI

Conceptually, we base our model mainly on the setups of Hannan (2006) and Brewer and Jackson (2006). In contrast to Hannan (2006), we use an index of fees instead of individual fees as the dependent variable and we modify the setup to control for greater heterogeneity in the data. Unlike Brewer and Jackson (2006), 6 the index composition is based on the actual distribution of services purchased by a representative bank client instead of imposing equal weights. 7 We scale the fee index by total deposits per capita in a given country to capture both the effect of a purchasing power parity...


quá trình hình thành nghiệp vụ thanh tóa tiền gửi trong ngân hàng thương mại p7

Việc xếp hạng hồ sơ tín dụng phải được thực hiện ngay từ đầu và ngân hàng phải liên tục theo dõi sự thay đổi tình hình của khách hàng thông qua việc tái xét khách hàng. 2.1.2 Tái xét khách hàng: (a) Nội dung tái xét: Hệ thống hạng tín dụng doanh nghiệp dù có được xây dựng tỉ mỉ và hiệu quả đến mức nào thì cũng chỉ có hiệu quả tại thời điểm xếp hạng. Các ngân hàng không thể tránh khỏi một tỷ lệ nào đó những hồ sơ tín dụng tốt sau một thời gian...


Bài giảng Bài 2: Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính

Mời các bạn cùng tìm hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính; đọc và hiểu các báo cáo tài chính; những kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 2: Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính".


Quản trị nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng thương mại

Nếu chỉ dự trữ tiền để chi trả thì cũng có thể làm được, nhưng vấn đề của quản trị nguồn vốn và quản trị thanh khoản là phải xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, tức là phương cách đáp ứng nhu cầu thanh khoản phải kịp thời với chi phí thấp nhất.


Sprite: A Simple, Cheat-Proof, Credit-Based System for Mobile Ad-Hoc Networks

We can identify two types of uncooperative nodes: faulty/malicious nodes and selfish nodes. By saying faulty/malicious nodes, we refer to the broad class of nodes that are either faulty and therefore cannot follow a protocol, or are intentionally malicious and try to attack the system. The problems of faulty/malicious nodes need to be addressed from many layers, for example, using spread-spectrum encoding to avoid interference over the communication channel; using a reputation system to identify the faulty/malicious nodes and subsequently avoid or penalize such nodes [4]; and applying the techniques from faulttolerant computing to perform computation correctly even in the presence of faulty/malicious nodes. Although the problems of faulty/malicious nodes can be important...


Chương IV - Tổng quan về Thị trường tài chính

“Tín dụng là một hệ thống các quan hệ phân phối theo nguyên tắc có hoàn trả giữa người đang tạm thời thừa vốn sang người tạm thời thiếu vốn và ngược lại” Tín dụng thường kèm theo một khoản lãi Căn cứ quan trọng nhất của tín dụng là sự tin tưởng Có 3 giai đoạn trong quá trình thực hiện tín dụng Việc hoàn trả trong tín dụng là vô điều kiện


Current Assets Exercises IV

Jill Hansen owns Interior Designs, a furniture store. One of her most popular items is a leather recliner. Following is the recliner inventory activity for August. The recliners on hand at August 1 had a unit cost of $280. If Interior Designs uses the first-in, first-out (FIFO) inventory method (periodic approach), what values would be assigned to ending inventory and cost of goods sold? How much is gross profit? b) If Interior Designs uses the last-in, first-out (LIFO) inventory method (periodic approach), what values would be assigned to ending inventory and cost of goods sold? How much is gross profit?...


RURAL BANK OF PANABO (RBP), PHILIPPINES (CASE STUDY)

Women have long been at the heart of Africa’s informal, member-owned, rotating savings cooperatives – among the world’s oldest and most prevalent savings mechanisms. These cooperative associations form the foundation for CARE’s pioneering approach to microfinance. They are sustainable, self-funded credit sources at the village level, built by members through their own savings. CARE launched our first microfinance program in Niger in 1991 with a participatory, community-based approach. From the beginning, clients – predominantly women – defined their needs and put parameters around the process. In CARE’s Village Savings and Loan Associations (VSLAs), each member contributes to a savings fund with...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu