Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty, hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn muốn hiểu thêm về các quy chế, qui định nơi làm việc.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty Mẫu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty Mẫu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, Quy chế văn hóa doanh nghiệp, Quy định doanh nghiệp, Bản sắc của doanh nghiệp
4.8 5 287
 • 5 - Rất hữu ích 222

 • 4 - Tốt 65

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU HỒ SƠ DỰ THẦU

Tham khảo tài liệu 'mẫu đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu hồ sơ dự thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TÀI LIỆU 7: TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tài liệu tham khảo về mẫu giấy trình tự các công việc sẽ được tiến hành tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần. Tài liệu sọan cho Chủ tọa để điều hành Đại hội cổ đông thường niên.


PHƯƠNG ÁN GIÁ (Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG ÁN GIÁ (Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)


Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

[TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN]


MẪU CÁC LOẠI PHIẾU MẪU TRONG HỒ SƠ KHOAN

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu các loại phiếu mẫu trong hồ sơ khoan', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Sau đây là Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính) - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo. 


Quy trình tuyển dụng

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Quy trình tuyển dụng


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Biểu số 03/DHCD-BCT Ngày nhận báo cáo: 17/6; 17/12 Đơn vị báo cáo: ………..…………….. Đơn vị nhận báo cáo: 1. Vụ Kế hoạch 2. Vụ Tổ chức cán bộ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN (Tên dự án…) 6 tháng; Năm Đơn vị tính: Tỷ đồng Giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường Lũy kế từ khởi công Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu Trong kỳ báo cáo Lũy kế từ khởi công Số vốn đã được giải ngân (tạm ứng + khối lượng thanh toán hiện trường) Trong kỳ...


MẪU CÔNG VĂN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

MẪU CÔNG VĂN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) (TÊN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG)


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập (dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu MBT-2
 • 11/10/2009
 • 44.334
 • 293
Tiêu chuẩn số: 3716/QLD
 • 14/11/2015
 • 14.877
 • 186

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu