Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân được trình bày rõ ràng, chi tiết các mục. Mời các bạn tham khảo để biết viết một bảng tóm tắt thành tích cá nhân hoàn chỉnh.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân, Mẫu tóm tắt cá nhân, Hướng dẫn tóm tắt thành tích cá nhân, Mẫu tóm tắt thành tích, Mẫu thành tích cá nhân
4.2 5 231
  • 5 - Rất hữu ích 37

  • 4 - Tốt 194

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể,... là những nội dung chính trong "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.


Mẫu 14: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 14: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho tập thể, cá nhân người nước ngoài)


Other perf appraisal forms for students

Đánh giá bằng phương pháp mô tả


MẪU THÔNG BÁO MẤT, CHÁY BIÊN LAI

24/ Thông báo mất, cháy biên lai Cơ quan thuế Số ……TB/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------……. ngày … tháng … năm … THÔNG BÁO MẤT, CHÁY BIÊN LAI Theo báo cáo mất ấn chỉ của ………………………… Thuộc …………………………………… mã số thuế ……………………………………… ……………., ngày ….. tháng ….. năm ….. đã bị mất, cháy ấn chỉ như sau: STT 1 Tên đơn vị, cá nhân làm mất, cháy biên lai 2 Mẫu ấn chỉ Tên ấn chỉ 3 4 Ký hiệu 5 Từ số... Đến số... 6 Số...


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH APPLICATION FORM FOR BIRTH REGISTRATION (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài )

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH APPLICATION FORM FOR BIRTH REGISTRATION (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ) Kèm theo Thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch


Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu số 01/TMDN

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT


Mẫu công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định bằng ôtô

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định bằng ôtô


Phiếu nhập dự toán cấp 0

Tài liệu tham khảo Phiếu nhập dự toán cấp 0 - Mẫu số C6-02/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


Quy trình đào tạo hội nhập

Tài liệu thảm khảo về Quy trình đào tạo hội nhập


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu