Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quyết định số 62/2011/qđ-ttg', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký
4.8 5 2133
  • 5 - Rất hữu ích 1.706

  • 4 - Tốt 427

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………………………… Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ………………………….(1) ------- --------------- …….., ngày ……. tháng ….. năm 20……. Số: /QĐ-……… QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ……………………………………. (1) Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Theo đề nghị của ................................................................................................................ (2), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho: ................................................... đối tượng, Là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc đã từ trần). Với số tiền là ……………………….. đồng. (Bằng chữ: .............................................................................................................................. ). (Có danh sách kèm theo) Điều 2. ………………………………. (2) và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ………………. (3) (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - …………. - …………. - …………. - Lưu: VT…… Ghi chú: (1) BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội hoặc UBND tỉnh (thành phố). (2) Chủ nhiệm chính trị quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội hoặc Sở LĐTBXH tỉnh (thành phố). (3) Chức vụ người ký.

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu 1. Công bố thông tin cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tham khảo tài liệu 'mẫu 1. công bố thông tin cho trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam và sở giao dịch chứng khoán hà nội', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu quyết định về việc trợ cấp thương tật một lần giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc trợ cấp thương tật một lần giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội


Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc;

Kham khảo Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc - Mẫu số 6 được ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.


MẪU THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông tin về doanh nghiệp cổ phần hoá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng của phòng giáo dục"

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng của phòng giáo dục"


Biểu mẫu: " Sổ sách kế toán"

MMẫu Sổ sách kế toán theo mẫu số 01a_LĐTL ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.


MẪU BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH Về dự thảo

CÁC BIỄU MẪU VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 04


Phiếu lý lịch máy móc

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quy trình sửa chữa _Bảo trì - Phiếu lý lịch máy móc


01B/NNPTNT Trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/nnptnt trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu biên bản bàn giao nhà

"Mẫu Biên bản bàn giao nhà" sẽ giới thiệu cho các bạn biết cách viết một biên bản bàn giao trong một trường hợp cụ thể. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những mục cần phải có khi tiến hành lập biên bản bàn giao nhà như thông tin cá nhân của bên giao và bên nhận, cách trình bày nội dung giao nhận (diện tích nhà, tài sản có trong nhà,...).


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
  • 20/07/2009
  • 56.787
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu