Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu nhận xét và đánh giá tiết dạy

Phiếu nhận xét và đánh giá tiết dạy nhầm để ghi lại từng phần nhận xét khi dự giờ của giáo viên, đối chiếu việc dạy và học có hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu " Sổ chi tiết chi dự án"

Biểu mẫu " Sổ chi tiết chi dự án"


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU KHÁC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU KHÁC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … Phụ biểu số 02/KNKT Đơn vị tính: Đồng Chi tiết các khoản tăng thu khác ngân sách nhà nước TT 1 Đơn vị được kiểm toán 2 Tổng cộng (1+2+…) Số KTNN kiến nghị (1) Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2) Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3) Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3) Số thực hiện của đơn vị (5) ...


Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập chuyên ngành

Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập chuyên ngành giúp các bạn biết được những thông tin cần có để soạn thảo một tờ Phiếu đăng ký đề tài thực tập chuyên ngành. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


MẪU KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM NHÓM NAM NGHIỆN CHÍCH MA TÚY

MẪU KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM NHÓM NAM NGHIỆN CHÍCH MA TÚY (Ban hành kèm Thông tư số 09/2012/TT - BYT ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


BIỂU MẪU " THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG- Mẫu CBCP - Phụ lục số 01A"

Mẫu thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu CBCP- Phụ lục số 01A (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )


BM.DT.07 - Bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dt.07 - bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BẢNG KÊ THU TIỀN PHẠT

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011


BIỂU MẪU " GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Phụ lục II-1"

Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp /hoặc Chi nhánh theo mẫu Phụ lục II-1


Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp bộ"

Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"


MẪU PHÔI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phụ lục số 04 MẪU PHÔI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
 • 20/07/2009
 • 56.787
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Tờ đơn xin học hè
 • 29/07/2016
 • 34.009
 • 763
Mời thầu gói thầu EPC
 • 27/08/2009
 • 75.494
 • 369

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu