Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu nhận xét và đánh giá tiết dạy

Phiếu nhận xét và đánh giá tiết dạy nhầm để ghi lại từng phần nhận xét khi dự giờ của giáo viên, đối chiếu việc dạy và học có hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu Đơn xin thôi việc

Tham khảo mẫu "Đơn xin thôi việc" sau đây có thể giúp bạn hình dung được cấu trúc cũng như cách viết một đơn xin việc hoàn chỉnh. Ngoài ra tài liệu còn giúp các bạn rút ngắn thời gian tìm kiếm Mẫu đơn xin việc trong lần đầu và còn giúp bạn trở nên tự tin hơn.


Mẫu phiếu kết quả kiểm định

Mẫu số 01 (ban hành kèm theoTT số: 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ LĐ-TBXH)


MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Văn phòng HĐND và UBND... Bộ phận TN&TKQ Số: ……/PTN-BPTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày ....... tháng ....... năm 201... PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ Mã số hồ sơ:..................... Bộ phận TN&TKQ nhận của ông (bà), tổ chức: ...


BIỂU MẪU "BIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ "

Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Mẫu số: 15/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Biểu mẫu: " Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai"

Biểu mẫu: " Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai"


Biểu mẫu về "Chương trình thử việc"

Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý


Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản Mẫu số: 05-MSNS-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bộ, ngành:.......................... Tỉnh/TP: ............................ TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 ) Tên dự án đầu tư (*): . . . . . . . . . ....


Kế hoạch số: 12/KH-PGDĐT

Kế hoạch số 12/KH-PGDĐT về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016, căn cứ Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT-GDTrH. Mời các bạn cùng tham khảo.


MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


BIỂU MẪU '" GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TNLĐ "

Mẫu giấy đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.021
 • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Đăng ký viết giáo trình
 • 14/03/2015
 • 49.927
 • 943

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu