Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo

Tham khảo tài liệu “Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo” là mẫu phiếu được ủy ban nhân dân lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để chuyển đơn tố cáo lên cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mẫu phiếu nêu rõ cơ quan được chuyển đơn tố cáo tới, nội dung của đơn tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Đơn từ

BM.YT.02. - Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.02. - đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu Đơn xin đăng ký học lại

Dưới đây là Mẫu Đơn xin đăng ký học lại. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết cách soạn thảo một tờ đơn xin đăng ký học lại đúng theo yêu cầu và tiêu chuẩn của một văn bản hành chính. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên làm công tác soạn thảo văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


BM.GTVT.15 - Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG Kính gửi: Sở Giao thông vận tải


Mẫu Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi năm

Tài liệu tham khảo mẫu Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi năm (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------..............., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:. Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số......... ngày....... tháng....... năm......... của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép khai thác (tên khoáng sản)........... tại xã............ huyện............. tỉnh Khánh Hòa. Thời gian đề nghị được tiếp...


Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đơn xin phép nghỉ học

Để biết một đơn xin phép nghỉ học có nội dung và hình thức trình bày ra sao, mời các bạn tham khảo biểu mẫu "Đơn xin phép nghỉ học" mà chúng tôi vừa cập nhật. Đây là những mẫu đơn có nội dung đầy đủ, rõ ràng, đúng quy cách.


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -


HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Ô TÔ Quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD

Điều 1.Nghĩa vụ được bảo đảm 1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp ô tô thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của Bên vay vốn đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại theo (các) Hợp đồng tín dụng ký với MSB kể từ ngày các bên ký Hợp đồng này...


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Giáo án lớp 5: Tuần 23
 • 07/10/2017
 • 44.350
 • 647

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu bản cam kết giáo dục
 • 27/07/2018
 • 84.462
 • 474

Bộ sưu tập

Mẫu đơn xin việc tham khảo
 • 13/07/2013
 • 38.774
 • 699
Tuyển tập mẫu đơn gia hạn
 • 05/04/2013
 • 84.009
 • 997

Danh mục tài liệu