Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU LỆNH SẢN XUẤT

Tài liệu tham khảo về biễu mẫu lệnh trong sản xuất kinh doanh gồm các nội dung như sau: đơn vị, đơn hàng, ngày sảng xuất, số lượng, tên hàng, quy cách... mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU LỆNH SẢN XUẤT MẪU LỆNH SẢN XUẤT biểu mẫu lệnh sản xuất, lệnh sản xuất trong kinh doanh, mẫu lệnh sản xuất, mẫu phiếu dùng trong sản xuất, quản lý sản xuất
4.3 5 2683
  • 5 - Rất hữu ích 748

  • 4 - Tốt 1.935

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. LỆNH SẢN XUẤT Máy: Đơn vi: Đơn hàng: Ngày sản xuất: Số lượng: Tên hàng Quy Cách Yêu cầu của đơn hàng LỆNH SẢN XUẤT Máy: Đơn vi: Đơn hàng: Ngày sản xuất: Số lượng: Tên hàng Quy Cách Yêu cầu của đơn hàng

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU THÔNG BÁO Về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

Mẫu 07-MST TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………. ……., ngày … tháng … năm…… THÔNG BÁO Về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh Kính gửi: Cục Thuế tỉnh (thành phố)……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):................................................................................... Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................................................................ Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .................................................................................................................................................. Đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội...


Mau_bang_cau_hoi_phong_van(2)

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mau_bang_cau_hoi_phong_van(2)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu sổ tiền gửi

Tham khảo tài liệu 'mẫu sổ tiền gửi', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BẢNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (QUYỀN PHÁT HÀNH; BẢN QUYỀN, BẰNG SÁNG CHẾ; NHÃN HIỆU HÀNG HÓA; PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH; GIẤY PHÉP VÀ GIẤY PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG; TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH KHÁC) CỦA DOANH NGHIỆP

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng tài sản cố định vô hình (quyền phát hành; bản quyền, bằng sáng chế; nhãn hiệu hàng hóa; phần mềm máy vi tính; giấy phép và giấy phép chuyển nhượng; tài sản cố định vô hình khác) của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biên bản giao nhận hồ sơ

Dù nghỉ việc với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, bạn cũng cần phải thực hiện theo đúng quy trình. Đó là báo trước thời gian nghỉ việc, làm biên bản giao nhận hồ sơ,.... Đến với các mẫu biên bản dưới đây sẽ giúp bạn nắm được các nội dung cần thiết khi soạn một biên bản giao nhận hồ sơ. Các mẫu biên bản giao nhận hồ sơ này hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHO ẤN CHỈ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm kê kho ấn chỉ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu quyết định số 03: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thủ tục đơn giản

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định số 03: quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thủ tục đơn giản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu quyết định về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật


MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ MÔ HÌNH THUỘC DỰ ÁN NTMN CẤP TỈNH ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU MÔ HÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày30 tháng12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)


Biểu mẫu Bảng chấm công

Biểu mẫu "Bảng chấm công" được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu