Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu hướng dẫn biên bản sinh hoạt lớp

Biên bản sinh hoạt lớp dưới đây để biết cách soạn thảo một biên bản sinh hoạt lớp theo đúg quy chuẩn. Tài liệu phục vụ cho các bạn thường xuyên soạn thảo văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới điều này,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu tờ khai yêu cầu tra cứu sáng chế

Tài liệu tham khảo mẫu tra cứu sáng chế, giải pháp hữu ích, phân loại sáng chế quốc tế


Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ"

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu "Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ"


Mẫu 5 - Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Mẫu 5 - Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. ...


BM.DT.14 - Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dt.14 - danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM

MẪU SỐ 25: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. (Dấu treo) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------………, ngày … tháng … năm 20…… THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố.........thông báo cho ông (bà) ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng trong thời gian hưởng trợ cấp thất...


Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu ; Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


04B/CA Tình hình cháy nổ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/ca tình hình cháy nổ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


SỔ TAY GIÁO VIÊN

Sổ tay giáo viên là sổ ghi chép của giáo viên trong quá trình quản lý giảng dạy trên lớp học. Nội dung phản ánh kế hoạch học tập và các quá trình diễn ra trong triển khai kế hoạch học tập môn học/mô-đun mà giáo viên tham gia giảng dạy.


Mẫu hướng dẫn biên bản sinh hoạt lớp

Biên bản sinh hoạt lớp dưới đây để biết cách soạn thảo một biên bản sinh hoạt lớp theo đúg quy chuẩn. Tài liệu phục vụ cho các bạn thường xuyên soạn thảo văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới điều này,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Biểu mẫu Phiếu báo xuất kho thành phẩm

Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Biểu mẫu Phiếu báo xuất kho thành phẩm sau đây để nắm được hình thức trình bày của một phiếu báo xuất kho thành phẩm nhằm phục vụ cho quá trình công tác xuất sản phẩm trong kho của mình. Chúc các bạn thành công!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu