Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính

Tài liệu “Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính” là mẫu đơn kháng cáo được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để kháng cáo về vụ án hành chính. Mẫu đơn kháng cáo nêu rõ nội dung kháng cáo, lý do kháng cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Đơn từ

BM.TNMT.16 - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Mẫu số: 01/ĐKTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .................................., PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ Thời điểm nhận hồ sơ: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _


Mẫu bản cam kết giáo dục

TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo “Mẫu cam kết giáo dục” dưới đây là bản cam kết chấp hành nội quy, quy chế của trường học. Nội dung của bản cam kết này được sao thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản do GVCN giữ, 01 bản do nhà trường giữ để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.Mời các bạn tham khảo!


Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe


Mẫu đơn xin xuất khẩu

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin xuất khẩu


Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm” là mẫu đơn đăng ký được cá nhân người viên chức lập ra và gửi tới hội đồng thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm xã hội để đăng ký được dự thi thăng hạng viên chức. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Quyết định 2100/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo!


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

“Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan công an để giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người giải trình, nội dung giải trình, thời gian giải trình... Mời các bạn tham khảo!


ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Dùng cho gia đình) Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đồng kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (1): ........................................ .................................................................................................... Chúng tôi là: Họ và tên chồng (2): .................................................. Họ và tên vợ (2): ................................................... ................................................................................... ............................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: .............................................. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................... Nơi sinh: .................................................................... Nơi sinh: ................................................................ Quê...


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp, cấp lại giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06 tháng 06 năm 2011 quy định về văn phòng đại diện tại việt nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài; Mẫu số 01


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Mẫu đơn xin việc tham khảo
 • 13/07/2013
 • 38.774
 • 699
Tuyển tập mẫu đơn gia hạn
 • 05/04/2013
 • 84.009
 • 997

Danh mục tài liệu