Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn bán hàng

Tài liệu “Mẫu đơn bán hàng” là mẫu đơn được lập ra để ghi chép lại công việc bán hàng của doanh nghiệp, cửa hàng. Mẫu đơn bán hàng nêu rõ thông tin của khách hàng, ngày bán hàng, sản phẩm bán... Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ THƯỜNG XUYÊN KHAI THÁC, DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ THƯỜNG XUYÊN KHAI THÁC, DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là:


CV ứng viên kinh doanh

mẫu CV ấn tượng dành cho các bạn tân cử nhân hoặc các bạn đang tìm việc có thể tham khảo tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên” được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm nhiều thông tin về đề tài, thời gian thực hiện, giáo viên hướng dẫn, sinh viên tham gia đề tài, nội dung của đề tài... Đây là mẫu đơn dùng để đăng ký đề tài khoa học dùng trong hệ thống trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước. Mời các bạn tham khảo.


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ ; Mẫu 05/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)


GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ........... /CC TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng...... năm........ GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1 Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ..............................................., Sinh ngày…. tháng…. năm......... Chứng minh nhân dân số:.............do…….…………. cấp ngày...........tháng………..năm………. lập ngày..........tháng…….….năm………… Hôm nay, vào lúc...............giờ.....,ngày......tháng......năm......., tại Phòng Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh có nhận lưu giữ Di chúc do Ông/Bà:.........…..................lập ngày.........tháng…năm...…, được...................................... chứng nhận ngày............số............... về việc định đoạt tài sản thuộc quyền sở...


Mẫu đơn xin việc dành cho Kế toán công nợ - Tiếng Anh

Chính tả là tiêu chí hàng đầu mà các nhà tuyển dụng nhắm tới khi đọc lá thư xin việc của bạn. Đối với một đơn xin việc bằng tiếng anh, các bạn cần cẩn thận nhiều hơn. Sau đây là “Đơn xin việc dành cho Kế toán công nợ - Tiếng Anh” dành cho các bạn tham khảo. Hy vọng, những mẫu đơn này sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng khi viết đơn xin việc của mình. Chúc các bạn thành công!


Mẫu đơn xin việc dành cho Kế toán công nợ

Nếu bạn đang chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào vị trí Kế toán công nợ, bạn nên chú ý vào bức thư xin việc. Đây là bức thư quan trọng để bạn thể hiện phong cách giao tiếp, cá tính của mình. Chính vì vậy, khi viết thư xin việc bạn phải cực kỳ chỉnh chu. Sau đây, TaiLieu.vn xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn xin việc dành cho Kế toán công nợ” hết sức ấn tượng và độc đáo. Mời các bạn tham khảo!


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ AJ

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ AJTài liệu mới download

MBA dành cho lãnh đạo
 • 07/04/2012
 • 27.718
 • 730

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đơn xin việc ở Pizza Hut
 • 23/09/2014
 • 18.366
 • 427

Bộ sưu tập

Mẫu đơn xin việc tham khảo
 • 13/07/2013
 • 38.728
 • 699
Tuyển tập mẫu đơn gia hạn
 • 05/04/2013
 • 83.956
 • 997

Danh mục tài liệu