Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đăng kí đề nghị xét sáng kiến cấp huyện

Mẫu đăng kí đề nghị xét sáng kiến cấp huyện trình bày: Căn cứ Quyết định số: 6473/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Tam Bình về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung mẫu sáng kiến.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BM.TBXH.12. - Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.12. - đơn đăng ký hoạt động dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bản mô tả công việc của Quản đốc phân xưởng

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc của quản đốc phân xưởng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu quyết định về việc trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bảng mô tả công việc nhân viên y tế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


06B/TTTT Xuất bản sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/tttt xuất bản sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu danh mục vật tư

Tài liệu tham khảo Mẫu danh mục vật tư


Biểu mẫu "Ghi chép lương theo nhóm"

Sử dụng mẫu này để giúp người chủ xem được toàn bộ số giờ làm việc của các nhân viên theo từng nhóm. Mẫu này có thể được sử dụng cùng với Mẫu ghi chép lương theo Quý, Mẫu thời gian hàng ngày, Mẫu thẻ thời gian hàng tuần, và Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng.


Mẫu Đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề

Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.


MẪU THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

MẪU SỐ 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.


Thông tư " Thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập"

Thông tư " Thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc - NIU Di Lân


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giấy mời họp
  • 28/04/2010
  • 75.595
  • 177

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu