Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công

Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công bao gồm nhiều mẫu khác nhau như: Biên bản giao cọc - tuyên, Biên bản lấy mẫu vật liệu xây dựng, Phiếu lấy mẫu bê tông, Phiếu đăng ký cấp phối bê tông; vữa,... Mời các bạn tham khảo!Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công, Biên bản giao cọc, Biên bản lấy mẫu vật liệu xây dựng, Phiếu lấy mẫu bê tông, Phiếu đăng ký cấp phối bê tông
4.0 5 250
 • 5 - Rất hữu ích 9

 • 4 - Tốt 241

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu sổ đăng ký thang máy và thang cuốn

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ đăng ký thang máy và thang cuốn


Quy trình tuyển dụng nhân viên

Tài liệu tham khảo về quy trình tuyển dụng nhân viên


Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu bản trích lục hồ sơ thương tật

Tài liệu tham khảo Mẫu bản trích lục hồ sơ thương tật , mẫu số 5-TB5 kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng


Mẫu báo cáo hoàn trả thu ngân sách nhà nước

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo hoàn trả thu ngân sách nhà nước; Mẫu số 06/BCHT Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC


Thông tư Số: 15/2012/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015;


BIỂU MẪU GIÁ DỰ THẦU

Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu giá dự thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CCVC: …………. Số hiệu cán bộ, viên chức: …………………………………. Cơ quan, đơn vị sử dụng CCVC …………………………… 2C/BNV-2008 SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ……………………………….. Ảnh màu (4 x 6 cm) 2) Tên gọi khác:


Mẫu C66 67 a-HD Ốm đau thai sản

Tên cơ quan (đơn vị)………………….. Mã đơn vị:……………………………. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ Đ Tháng…..quý…..năm……. Số hiệu tài


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giấy khai sinh (bản sao)
 • 01/12/2015
 • 88.807
 • 221
Lá thư xin việc xuất sắc
 • 18/04/2011
 • 73.567
 • 447
PHÂN TÍCH CÔNG VI ỆC
 • 28/07/2011
 • 23.562
 • 865

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu