Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công

Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công bao gồm nhiều mẫu khác nhau như: Biên bản giao cọc - tuyên, Biên bản lấy mẫu vật liệu xây dựng, Phiếu lấy mẫu bê tông, Phiếu đăng ký cấp phối bê tông; vữa,... Mời các bạn tham khảo!Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công, Biên bản giao cọc, Biên bản lấy mẫu vật liệu xây dựng, Phiếu lấy mẫu bê tông, Phiếu đăng ký cấp phối bê tông
4.0 5 250
 • 5 - Rất hữu ích 9

 • 4 - Tốt 241

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu Đề thi tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xuất nhập khẩu có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Đề thi tuyển nhân viên xuất nhập khẩu" dưới đây. Hy vọng mẫu đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.


PHIẾU Ý KIẾN

PHIẾU Ý KIẾN VỀ TÊN HỢP TÁC XÃ


Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

Mẫu số 08 Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011


BIỂU MẪU: 'TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP "

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


MẪU ẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU

Mẫu số 04/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Nội dung Khối lượng đăng ký (đồng) Lãi suất đăng ký (%/năm) Ghi chú Khối lượng không cạnh tranh lãi suất Khối lượng cạnh tranh lãi suất Kỳ hạn Y NH B NHC


Hướng dẫn số: 11-HD/ĐHHĐ-ĐTN

Hướng dẫn số 11-HD/ĐHHĐ-ĐTN về việc tiêu chuẩn, quy trình đề nghị xét kết nạp Đảng trong Đoàn viên là cán bộ, giảng viên trẻ và học sinh sinh viên, căn cứ Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, căn cứ Hướng dẫn số 45 HD/ĐU. Mời các bạn cùng tham khảo.


PHÂN LOẠI SỨC KHỎE THEO THỂ LỰC VÀ BỆNH TẬT

PHÂN LOẠI SỨC KHỎE THEO THỂ LỰC VÀ BỆNH TẬT (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng)


Phiếu xuất hàng

 Dưới đây là Phiếu xuất hàng. Mời các bạn tham khảo Phiếu xuất hàng để biết được những nội dung chính và cách trình bày của Phiếu xuất hàng này. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.  


MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 20...

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 20... (DƯỚI HÌNH THỨC DỰ ÁN) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) Xuất xứ của dự án Nêu rõ một trong các nguồn sau: - Kết quả đã được đánh giá nghiệm thu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp... - Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng khoa học và công nghệ... - Kết quả khoa học và công nghệ từ nước ngoài...


Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện

Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện về vi phạm của doanh nghiệp phải thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.021
 • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bản tự nhận xét, đánh giá
 • 01/12/2015
 • 49.629
 • 166

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu