Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017

Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017 trình bày nội dung về: Sơ lược tiểu sử cá nhân; thành tích đạt được: quyền hạn và nhiệm vụ được giao, thành tích cá nhân đạt được,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử

Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; Mẫu số: 11/ĐK-GCN


MẪU BẢNG MÃ MINH CHỨNG

BẢNG MÃ MINH CHỨNG Tiêu chí, Số TT Tiêu chuẩn Chỉ số Mã minh chứng Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số Tên minh chứng 1 1.1 Chỉ số 1 1.1.1.01 2 1.1.1.02 3 1.1.1.03 4 1.1 Chỉ số 2 1.1.2.01 5 (Ví dụ 1.1.1.02) 6 1.1.2.02 7 1.1.2.03 8 1.1.2.04 9 1.1.2.05 10 1.2 Chỉ số 1 1.2.1.01 11 1.2..1.02 12 1.2.1.03 13 1.2.1.04 14 1.2.1.05 15 ……… (Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số lượng minh chứng của đơn vị) Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ Trích yếu nội dung; Ngày, tháng, năm ban hành; Người có thẩm quyền ký ban hành). ...


TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai ưu đãi trong giáo dục, đào tạo


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN BÁN ẤN CHỈ VỚI TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình thanh toán tiền bán ấn chỉ với tổng cục hải quan', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu số :S44-H

Mẫu số :S44-H về Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản


Giấy khai sinh (bản sao)

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung biểu mẫu "Giấy khai sinh bản sao" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Chúc các bạn đạt hiệu quả cao trong công việc.


Mẫu số 8.8 Mẫu Biên bản hiện trường

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 8.8 mẫu biên bản hiện trường', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần này có thể được trình bày một cách tóm tắt nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung dưới đây) 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển (Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của công ty gồm quá trình tăng vốn từ thời điểm thành lập hoặc cổ phần hóa đối với công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần). ...


Mẫu TP-CC-05: Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập)

Mẫu TP-CC-05: Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực...


Mẫu Biên bản đại hội chi đoàn

 Đại hội chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu Ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội. Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo về đại hội chi đoàn, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Biên bản đại hội chi đoàn". 


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu phiếu xuất kho
  • 24/03/2010
  • 50.094
  • 232

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu